Nová služba pre lekárov na webe Primárny kontakt

fox_consulting

Na webovej stránke Primárny kontakt je dostupná nová služba pre všeobecných lekárov.

Prostredníctvom služby e-consulting sa môžete poradiť s odborníkmi o Vašich povinnostiach vyplývajúcich z novej legislatívy, ktoré súvisia s nepeňažným plnením.

Čo sa pýtate najčastejšie:

Dostal/a som potvrdenie od farmaceutickej firmy o nepeňažnom plnení a neviem, čo s ním urobiť?

Musím poslať oznámenie na Daňový úrad a zaplatiť zrážkovú daň zo vzoriek liekov, darov, prístrojov?

Zúčastnil/a  som sa odborného vzdelávanie, mám platiť daň?

Kliknite na FOX consulting v hornej lište a odošlite Vašu otázku. Odpoveď dostanete mailom do 24 hodín.

Termíny pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekár, sestra, ambulancia) na podanie Oznámenia platiteľa dane o zrážke a odvedení dane z nepeňažného plnenia lekárov v roku 2015 sú 31.7.2015 a 31.10.2015.

Autor: poly

Foto: FOX consulting