Nové číslo časopisu Primárny kontakt prichádza s novinkami

image001

Najnovšie číslo odborného časopisu pre všeobecných lekárov Primárny kontakt prináša úplné znenie dlho očakávaného Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti dospelým pacientom s artériovou hypertenziou. Odborné usmernenie má dve časti – textovú aj tabuľkovú, ktoré slúžia lekárom na rýchlejšiu orientáciu nielen pri stratifikácii pacientov s týmto ochorením, ale aj pri indikovaní a vykonávaní rutinných a doplnkových vyšetrení u pacientov s uvedeným ochorením.

Čitatelia nájdu v aktuálnom čísle časopisu Primárny kontakt aj ďalšie užitočné témy pre ich prax – indikácie pre kombinovanú antihypertenzívnu liečbu, odporúčania od imunológa, kedy a u koho vykonávať očkovanie proti herpes zoster či aktuality v laboratórnej diagnostike infekcie Helicobacter pylori. Súčasťou čísla je aj rozhovor o súčasnom stave vzdelávania v odbore všeobecné lekárstvo a pravidelná rubrika určená pre riešenie problémov všeobecných lekárov Vy sa pýtate, my odpovedáme.

Čitatelia Primárneho kontaktu budú mať k dispozícii pozvánku s návratkou na Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.5.2015 a 16.5.2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Tohtoročný kongres všeobecných lekárov ponúka mimoriadne bohatý program – okrem komplexného pohľadu na pacientov s artériovou hypertenziou a praktických rád na ich manažment v kompetencii všeobecného lekára, odoznejú na ňom aj zaujímavé kazuistiky všeobecných lekárov, rady na správne vedenie zdravotnej dokumentácie v ambulancii aj na LSPP či možnosti lekára ne/odmietnuť výkony vyžiadané pacientom. Organizátori kongresu odporúčajú čitateľom, aby si toto číslo Primárneho kontaktu priniesli so sebou na kongres, aby mali možnosť porovnať obsah Odborného usmernenia s prezentovanými prednáškami.

Redakčná rada a vydavateľ Primárneho kontaktu sú presvedčení, že najnovšie číslo tohto periodika bude pre všeobecných lekárov veľmi užitočné.

Autor: poly

Foto: Primárny kontakt