Nové usmernenie rozšírilo preventívne prehliadky na 20 pracovných činností

Construction workerOd 1. februára 2014 platí nové Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/odborne-usmernenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-naplni-lekarskych-preventivnych-prehliadok-vo-vztahu-k-praci/. Nahradilo dovtedy platný predpis z roku 2010 a prináša viacero podstatných doplnení a zmien. Usmernenie presne stanovuje, kedy, komu a ako sa vykonáva preventívna prehliadka vo vzťahu k práci, ktorá môže byť vstupnou, alebo periodickou. Presne je stanovená náplň prehliadok pri každej pracovnej činnosti.

Kým v predchádzajúcom odbornom usmernení bolo stanovených len päť prác, ktoré podliehali osobitnému predpisu, nové OU ho rozšírilo až na 20. ,,Najpodstatnejšie zmeny nastali pri preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci u vodičov motorových vozidiel. K podrobnej pracovnej anamnéze a kompletnému fyzikálnemu vyšetreniu vrátane orientačného vyšetrenia zmyslových funkcií a orientačného neurologického vyšetrenia, pribudlo elektrokardiografické vyšetrenie, očné vyšetrenie vrátane vyšetrenia perimetra, aj otorinolaryngologické vrátane audiometrického vyšetrenia,“ uviedol MUDr. Peter Bakič, všeobecný lekár pre dospelých, ktorý sa touto problematikou podrobne zaoberá už niekoľko rokov.

Odborné usmernenie v plnom znení nájdete na našej webovej stránke v časti Všeobecný lekár, v podčasti Legislatíva 2014.

Autor: ok

Foto: fotolia.com