Pacienti najviac čakajú na operácie kĺbov a očí

_DSC7647

Na Slovensku už dlhodobo najviac pacientov čaká na operatívne riešenie kolenného (3 036) a bedrového (2 721) kĺbu, operáciu katarakty – šedého zákalu (2 580) a viaceré ochorenia súvisiace s kardiovaskulárnym systémom. Počet pacientov zaradených na čakaciu listinu v prvých troch skupinách vo všetkych poisťovniach až do marca 2012 narastal a následne už klesal. Bez ohľadu na poskytovateľa a poisťovňu sa na totálnu endoprotézu (TEP) kolenného alebo bedrového kĺbu na Slovensku čaká v priemere okolo 9 mesiacov a na operáciu katarakty necelé 3 mesiace. Dĺžka čakacej doby na TEP bedrového kĺbu medzi rokom 2012 a 2013 klesla o 5,3 mesiaca, pričom dĺžka čakacej doby na operáciu katarakty sa medzi rokom 2012 a 2013 nezmenila. Informácie o tom zverejnil Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute (HPI) na svojej internetovej stránke www.hpi.sk.

Ako vo svojej Analýze čakacích dôb (2013) konštatujú jej autori Roman Mužik a Angelika Szalayová, na TEP kolenného kĺbu najdlhšie čakajú poistenci VšZP (10,9 mesiaca) a najkratšie poistenci zdravotnej poisťovne Union (6,7 mesiaca). ,,Podobne, aj na TEP bedrového kĺbu čakajú najdlhšie poistenci VšZP (11,2 mesiaca) a najkratšie poistenci zdravotnej poisťovne Union (8,9 mesiaca). Pri TEP bedrového kĺbu nie sú medzi poisťovňami až také vyrazné rozdiely (2,3 mesiaca) ako pri TEP kolena (4,2 mesiaca). Pri operácii katarakty je rozdiel medzi poisťovňami najmenší, približne 1 tyždeň, pričom najdlhšie čakajú poistenci VšZP (90 dní) a najkratšie poistenci zdravotnej poisťovne Union (82 dní),” píše sa v analýze.

Celkovo najkratšie čakacie doby na najčastejšie ochorenia zaraďované na čakacie listiny má zdravotná poisťovňa Union. Aj keď sa za posledný rok celkový počet poistencov na čakacích listinách neznížil, skrátila sa čakacia doba na sledované zákroky.

Pre zlepšenie situácie s čakaním na elektívne výkony autori analýzy navrhujú nasledujúce opatrenia:

1. vyššiu podporu prevencie, ktorá dokáže predchádzať vzniku mnohych ochorení a tym znižovať potrebu elektívnych výkonov,

2. legislatívnu úpravu toho, na akú zdravotnú starostlivosť má poistenec nárok, a to ako z pohľadu vecného (na čo má nárok), časového (do kedy), ako aj finančného (za koľko),

3. vyššiu transparentnosť vo vedení a zverejňovaní čakacích listín a dostupnosť zrozumiteľnych informácií pre pacientov,

4.vyššiu efektívnosť a koordináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri nedostatku kapacít a vytvorenie možnosti skoršieho vykonania výkonu pri čiastočnej úhrade starostlivosti pacientom, ak je problémom nedostatok finančnych zdrojov.

 

Zdroj: http://hpi.sk/hpi/sk/view/10299/analyza-cakacich-dob-2013.html

Ilustračné foto: archív redakcie