Pacientky treba informovať o rizikách hormonálnej antikoncepcie

birth control pillsPrínosy kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (HAK) používanej na zabránenie neplánovaného tehotenstva prevládajú nad možnými rizikami. Aj napriek tomu, že riziko vzniku tromboembolizmu u žien, ktoré ju užívajú, je nízke, pacientky majú byť o ňom informované a mali by vedieť rozpoznať jeho príznaky. Lekári majú pri predpisovaní antikoncepcie brať do úvahy individuálne faktory každej ženy, ako aj skutočnosť, že v priebehu času sa môžu tieto riziká u žien meniť. Vyplýva to zo záverov prehodnocovania bezpečnosti kombinovanej HAK s dôrazom na riziko vzniku venózneho tromboembolizmu (VTE), ktorú uskutočnila Európska lieková agentúra (EMA).

Prehodnotenie sa týkalo aj rizika arteriálneho tromboembolizmu, ktorý potenciálne môže zapríčiniť srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. Toto riziko je veľmi nízke a nie sú známe dôkazy o tom, že by záviselo od typu gestagénu, ktorý liek obsahuje.

Ako informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), počas prehodnocovania bola zdôrazňovaná potreba zvýšenej informovanosti žien, lekárov a lekárnikov o riziku vzniku tromboembolizmu. Informácie o liekoch, vrátanie príbalových informácií pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov, budú aktualizované a budú obsahovať jasné a zrozumiteľné informácie, ktoré ženám v spolupráci s ich lekárom pomôžu pri výbere vhodného typu antikoncepcie.

“Európska lieková agentúra začala prehodnocovanie na podnet francúzskej liekovej agentúry  (ANSM) vo februári tohto roka. Bezpečnosť používania liekov prehodnocovali Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC) a Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP), ktorý spoločne prijali viaceré odporúčania. Tieto závery budú odoslané Európskej komisii, ktorá vydá finálne rozhodnutie,” uvádza ŠÚKL.

O záveroch Európskej liekovej agentúry pri predpisovaní a používaní kombinovanej HAK informoval ŠÚKL hlavného odborníka MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo, Slovenskú gynekologickú spoločnosť, Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a Slovenskú lekárnickú komoru.

Viac informácií nájdete na našej stránke v časti Všeobecný lekár, v podčasti Farmakoterapia – upozornenia.

Autor: PK

Zdroj: ŠÚKL

Foto: Fotolia