Palušková: Navrhovaný systém prehliadok mŕtvych je pre SVLS neakceptovateľný

2017-05-19 001 056

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková informovala, že SVLS zásadne nesúhlasí s novelou zákona týkajúcou sa prehliadok mŕtvych, ktorá bude prerokovaná v NR SR budúci týždeň.

„Tento fakt som verejne komunikovala opakovane. Oficiálne som sa obrátila listom aj na ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera, predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáša Haška, predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR Róberta Madeja a predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefana Zelníka,“ povedala Monika Palušková. „Posledných 8 mesiacov som opakovane oficiálne upozorňovala na právny nesúlad návrhu novely zákona a žiadala som doň zapracovať pripomienky, ktoré by ho urobili vykonateľným. ÚDZS ani NR SR si zaslané pripomienky neosvojili. SVLS v návrhu novely zákona identifikovala závažný nesúlad s viacerými právnymi normami. Systém prehliadok mŕtvych tak, ako ho navrhuje ÚDZS a má o ňom rokovať NR SR, je pre občanov aj pre lekárov neakceptovateľný. Stanovisko SVLS jednoznačne podporuje právna analýza vypracovaná špičkovými právnikmi, ktorú som predložila všetkým uvedeným činiteľom. SVLS bude konať tak, aby ochránila záujmy občanov aj lekárov v praxi,“ dodala Palušková.

Ako ďalej uviedla, na základe zaslaného listu sa v najbližších hodinách uskutoční jej stretnutie s predstaviteľmi dotknutých subjektov.

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska