Palušková: „Pri predpise liekov pacientov obťažujeme, treba to zmeniť.“

2017-05-19 001 140

Indikačné obmedzenie na predpis lieku určuje, na akú presne určenú diagnózu môže byť liek predpísaný. Vydáva ho Ministerstvo zdravotníctva SR. Týmto spôsobom sa zabezpečuje používanie liekov na presne stanovenú a dokumentovanú diagnózu.

„Ak lekár pacientovi píše liek, riadi sa tým, že ho pacient potrebuje a  aké ochorenie sa ním lieči, “ povedala Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo. „Vítame, že MZ SR na podnet SVLS túto otázku otvorilo, ale predĺženie preskripčného obmedzenia na 12 mesiacov, nie je pre pacienta ani lekára riešením. Treba to zmeniť.“

Ako ďalej uviedla, kvôli bezpečnosti pacienta je zásadné to, aby užíval liek, ktorý potrebuje a u chronických stabilizovaných pacientov je dôležité, aby ich systém neobťažoval zbytočnými návštevami lekárov.

„Pacienti sa sťažujú sa na to, že dostať termín na vyšetrenie k neurológovi alebo internistovi v niektorých oblastiach Slovenska trvá aj niekoľko mesiacov,“ vysvetlila Monika Palušková. „Je to verejne známy fakt. Napriek tomu však pacientov, ktorí sa pri liečbe cítia dobre, preháňame desiatky kilometrov a nútime ich čakať dlhé hodiny v čakárňach. A to iba preto, aby neraz iba od sestričky vo dverách ambulancie špecialistu dostali odporúčanie na predpis lieku, ktorý si pacient trvale dáva predpisovať inde. Úplne rovnaká a súčasne ešte absurdnejšia je takáto tortúra pri predpisovaní jednorazových plienok a vložiek. Ak je pacient imobilný a potrebuje plienky, najčastejšie je takýto stav trvalý. Napriek tomu nútime príbuzných, aby pravidelne navštevovali špecialistov výlučne kvôli odporúčaniu na pokračovanie predpisu takýchto pomôcok. Takúto nezmyselnú anomáliu Európa v iných krajinách nepozná.“

Máme jednu z najvyšších návštevností ambulancií v Európe a napriek tomu trváme na nezmyselnom systéme preskripčných obmedzení liekov. Jedným z dôvodov je aj zbytočný administratívny zásah do predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok pre chronických pacientov. „Preskripčné obmedzenie na predpis liekov nemá žiadne odborné odôvodnenie, je to byrokratická brzda do cesty pacienta systémom zdravotnej starostlivosti a iba zbytočne blokuje kapacity špecialistov. Malo by sa zrušiť, čím by sme uvoľnili priestor pre ľahšiu dostupnosť špecialistov a ich služieb. Prehľadnosť systému a dostupnosť špecialistov by sa výrazne zlepšila,“ uzavrela Monika Palušková.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)