Pamätná tabuľa pripomína darcov tiel na študijné účely

vyrezĽudí, ktorí sa ešte počas svojho života rozhodli, že po smrti ich telo bude poskytnuté Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na študijné a vedecké účely, bude pripomínať pamätná tabuľa, ktorú spoločne odhalili zástupcovia univerzity, lekárskej fakulty, ústavu i študenti. Mosadznú plastiku s krídlami vytvorila Ing. Tatiana Feňová a jej mottom sú slová „Vzlietli ste, aby ste zostali v našich vedomostiach“, ktoré najlepšie vystihujú myšlienku darcovstva tela pre študijné účely. Vznik pamätnej tabule podporilo prostredníctvom agentúry KEGA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

„Študenti medicíny nevyhnutne potrebujú spoznávať anatómiu ľudského tela. Umožňujú im to kadávery, telá nebohých,” povedala prednostka Ústavu anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Dodáva, že niekedy navštívia pitevňu aj chirurgovia, ktorí si potrebujú detailnejšie pozrieť nejakú časť tela pred náročnou operáciou, pri zavádzaní nového postupu alebo pri nezvyčajnom poškodení tela pacienta. Takisto anestéziológovia si iba na ľudskom tele dokážu presne nacvičiť techniky vpichu ihly, ozrejmia si, kde sa nerv nachádza, cez aké tkanivá sa k nemu dostanú a ako obídu cievy a iné štruktúry. Toto im neumožní žiaden umelý model ľudského tela ani trojrozmerný počítačový program.

Podľa slov prednostky sú Slováci v otázke darovania tela na študijné alebo vedecké účely stále veľmi konzervatívni – najmä staršia generácia si neraz nepripúšťa, že by telo mohlo skončiť po smrti inak, ako pochované v zemi na cintoríne, predovšetkým z náboženských dôvodov. Preto je tiel stále nedostatok.

„Darovanie tela si na našom ústave vážime ako vysoko šľachetný čin a správame sa preto k nemu so všetkou úctou, ktorá mu prináleží,“ poznamenáva prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.

Autor: (ok)

Foto: archív UPJŠ Košice