Parlament schválil zákon o prednostnom vyšetrovaní pacientov

čakáreň UNLP KošiceOd decembra tohto roku budú musieť mať ambulancie vyčlenený čas počas ordinačných hodín aj pre pacientov, ktorí si nepriplatia za prednostné vyšetrenie. Reguláciu prednostného vyšetrenia pacientov zaviedla novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady SR.

Novelu zákona navrhli Tibor Bastrnák, Béla Bugár a József Nagy (Most – Híd) na základe množiacich sa sťažnosti pacientov ohľadom prednostného poskytnutia ambulantnej starostlivosti. Bugárovci tvrdili, že niektorí lekári zneužívajú možnosť prednostného vyšetrenia a pacienti slabších sociálnych skupín boli znevýhodnení a predlžovalo sa im čakanie na ošetrenie u príslušného lekára. V rámci regulácie si teraz lekári budú musieť nechať schváliť samosprávnym krajom dobu na prednostné vyšetrenie, ktorá bude kontrolovateľná. Na druhej strane budú mať lekári povinnosť medzi dobami na prednostné vyšetrenia vyhradiť dve hodiny na riadnu ordináciu, aby aj pacienti nevyužívajúci prednostné vyšetrenie mohli byť v riadnom čase ošetrení.

“Pokiaľ bude zákon obchádzaný, sme pripravení podať oveľa tvrdší návrh zákona, v ktorom bude jednoznačne stanovené odkedy dokedy môžu lekári prednostne vyšetrovať pacientov,” uviedol dnes Bugár.

Autor: PK

Ilustračné foto: archív UN LP Košice