Penta plánuje investovať v zdravotníctve 115 miliónov eur

Fifty euro banknote whith pills on it

Finančná skupina Penta chce v slovenskom zdravotníctve v nadchádzajúcich piatich rokoch preinvestovať 115 miliónov eur. Časť peňazí pôjde na výstavbu nemocnice novej generácie v Michalovciach. Penta pôsobí v zdravotníctve už vyše desať rokov, nad rámec akvizícií preinvestovala zatiaľ vyše 135 miliónov eur.

V stredoeurópskom regióne patrí Penta medzi najväčších investorov v zdravotníctve. Zdravotníctvo patrí medzi kľúčové sektory v podnikaní skupiny, investície do tohto segmentu predstavujú takmer 40 percent hodnoty portfólia spoločnosti. Penta je stopercentným akcionárom súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, siete 14 regionálnych nemocníc Svet zdravia, lekární Dr.Max a siete súkromných polikliník ProCare.

Penta predstavila návrh konkrétnych opatrení, ktoré by zlepšili kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Jej odborníci a manažéri sa zhodli, že je nevyhnutné pripraviť najmä zavedenie fungujúceho elektronického zdravotníctva a platobného mechanizmu DRG, vyššie investície do nemocníc a ich efektívnejšie riadenie systémom siete, či zavedenie transparentnosti v priamych úhradách pacientov za zdravotnú starostlivosť.

“Ako najväčší súkromný investor s viac ako desaťročnou praxou pôsobenia v slovenskom zdravotníctve máme reálnu skúsenosť s jeho fungovaním a tiež s jeho nedostatkami či konkrétnymi problémami…. Veľmi by sme privítali, ak by sa o týchto návrhoch začala viesť v spoločnosti vecná a odborná diskusia,” zhrnul Eduard Maták, partner v Penta Investments, zodpovedný za zdravotníctvo.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com