Počet chorých na chrípku opäť stúpol, vyskytla sa aj salmonelóza

Child at the doctor

Aj napriek zvyklosti, že 20. kalendárny týždeň zvyčajne končí chrípková sezóna a tento týždeň je posledný, kedy sa oficiálne vydáva štatistika vývoja chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku a chrípke podobných ochorení (CHPO),  aktuálne čísla o vývoji chorobnosti v Banskobystrickom kraji svedčia o tom, že tieto ochorenia sa s nami ešte definitívne nelúčia. Na základe hlásení 52 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v tomto regióne sa ARO udržali približne na minulotýždňovej úrovni, ale  ochorenia na chrípku sa zvýšili takmer o 14 percent. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja v prípade ARO vyšší o 8 percent a v prípade CHPO až o vyše 70 percent. Lekári v tomto regióne však neevidovali prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).

V 21. kalendárnom týždni teda na základe analýz z hlásiacich lekárov evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 3849 chorých na akútne respiračné ochorenia, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1206 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 306 prípadoch, čo je chorobnosť 96 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v vo absolútnych číslach v okrese Rimavská Sobota (522), Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 443 prípadov, nasledujú okresy Revúca (436), Veľký Krtíš (400), Banská Bystrica (396), Žarnovica (379)  Žiar nad Hronom (407) a Veľký Krtíš (387). CHPO najviac postihli pacientov v okresoch Veľký Krtíš, Revúca, Lučenec, Banská Štiavnica, aj Banská Bystrica.  Mierne vzrástol v porovnaní s 20. kalendárnym týždňom sa zvýšil aj počet komplikácií (3,5). Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (66 prípadov), zápalmi stredného ucha (42) a až v 42 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – 9,9 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine ekonomicky činného obyvateľstva, 4,9 percenta v skupine žiakov základných škôl. Najlepšie sú na tom tentoraz seniori a adolescenti. Najviac chorých na ARO, ale aj chrípku je v vo vekovej skupine žiakov základných škôl, adolescentov a seniorov.

V rámci monitorovania celkovej hygienicko-epidemiologickej situácie nahlásili epidemiológovia RÚVZ Lučenec rodinný výskyt epidémie salmonelózy. Dve deti vo veku 2 a 3 roky sa nakazili aj ochoreli počas návštevy u rodiny v Rumunsku.  Ochorenia boli laboratórne potvrdené ako salomonela enteritidis. Kmeň bol odoslaný do Národného referenčného centra  ÚVZ SR v Bratislave.  Obe deti už boli hospitalizované na infekčnom oddelení lučenskej nemocnice.  Vykonané boli aj legislatívne stanovené protiepidemiologické opatrenia.

Zdroj: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com