Počet chorých na chrípku sa zvyšuje, zatvárajú sa škôlky aj školy

baby care

V 48. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 56 percent lekárov pre deti a dorast a 45 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 4927 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO), čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1550 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO) je v tomto regióne chorých 340 ľudí.  Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) sa vyskytli v 340 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 107 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V medzitýždňovom porovnaní sa teda počet chorých na ARO zvýšil o 15 percent a na CHPO o 27 percent. Vlani na respiračné a chrípkové ochorenia ležalo približne o 9 percent ľudí menej.  Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).

V porovnaní so 47. kalendárnym týždňom sa len mierne  zvýšil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín, zápalmi stredného ucha a zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 12,5 percenta, sa vyskytlo vo vekovej skupine najmladších detí od 0 do 5 rokov. Takmer 7 percent komplikácii sa vyskytlo medzi seniormi, najmenej evidujú hlásiaci lekári medzi žiakmi základných škôl. V banskobystrickom kraji z dôvodu vysokej chorobnosti zavreli dve materské školy- v Krupine a Hiadeli pri Banskej Bystrici, kde je zatvorená aj základná škola.

Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 819 prípadov, Brezno (554), Rimavská Sobota (519) a  Veľký Krtíš (514). Pomerne vysoká chorobnosť je aj v okresoch Žarnovica  a Banská Bystrica. Chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov v okrese Poltár,  Veľký Revúca a Rimavská Sobota. Z hľadiska veku ochorenia na ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu seniorov a deti základných škôl. Najlepšie sú z hľadiska chorobnosti zatiaľ najmenšie  deti od 0- až 5 rokov.  Len o niečo menej prípadov týchto ochorení sa vyskytuje medzi adolescentmi.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com