Podľa metaanalýzy očkovanie proti chrípke znižuje riziko KV príhod

očkovanie 2Kanadskí lekári pod vedením kardiológa Jacoba Udella z University of Toronto zverejnili v poprednom lekárskom časopise Journal of the American Medical Association metaanalýzu šiestich klinických štúdií, do ktorej bolo zahrnutých celkove viac než 6 700 pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Údaje štúdií dovolili veľmi dôkladnú analýzu vplyvu očkovania proti chrípke na riziko závažných kardiovaskulárnych príhod. Výsledky sú v mnohých ohľadoch zaujímavé. Článok Prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc. s názvom Očkovanie proti chrípke znižuje riziko KV chorôb priniesol český odborný týždenník Medical Tribune a my ho preberáme s jeho súhlasom.

Pacienti, ktorí boli očkovaní proti chrípke, mali v nasledujúcom roku o 36 % nižšie riziko závažnej kardiovaskulárnej príhody. Pokiaľ mali títo pacienti nedávno závažnú kardiovaskulárnu príhodu, znížilo sa ich opakovanie u očkovaných osôb o 55 %. Očkovaní ľudia čelili nižšiemu riziku úmrtia, a to nielen v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení. Pokiaľ boli pacienti očkovaní proti pandemickej chrípke, bol ochranný efekt proti kardiovaskulárnym príhodám silnejší než po očkovaní štandardnými vakcínami proti sezónnej chrípke.

„Ak očkovanie proti chrípke skutočne znižuje riziko vážnych kardiovaskulárnych príhod, potom môže mať vakcinácia proti chrípke významný prínos nielen s ohľadom na prevenciu závažných komplikácií spojených priamo s chrípkou,“ hovorí Jacob Udell.

Sami autori metaanalýzy však zdôrazňujú, že je potrebné ich zistenie potvrdiť veľmi dôkladnou prospektívnou štúdiou zameranou na účinnosť a bezpečnosť vakcinácie proti chrípke u osôb trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami. Prvú takúto klinickú prospektívnu štúdiu, behom ktorej bude sledovaný zdravotný stav dobrovoľníkov 12 mesiacov po vakcinácii proti chrípke, už kanadskí lekári zahájili.

„V Severnej Amerike umierajú ročne na kardiovaskulárne ochorenia statisíce ľudí,“ konštatuje Jacob Udell. „Prevencia zahŕňa významné zmeny životného štýlu a dlhodobé užívanie liekov. Teraz snáď budeme môcť povedať našim pacientom, aby sa nechali očkovať proti chrípke, pretože im to môže zachrániť život. Bola by to jednoduchá a významná cesta, ako znížiť počty úmrtí a zároveň uľahčiť zdravotnému systému.“

Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/31319-ockovani-proti-chripce-snizuje-riziko-kv-prihod

Autor:

Medical_Tribune

Autor prekladu: PK