Podľa poisťovní sa až 25 % detských úrazov prihodí v škole

 

Doctor examining boy

Až 25 % detských úrazov sa stane v škole. Žiaci sú počas prestávok a po vyučovaní v neustálom pohybe či už v triedach, na chodbách alebo školských dvoroch, aj preto je výskyt detských úrazov v škole pomerne častý.

Podľa Blanky Hatalovej z Komunálnej poisťovne sú najrizikovejšou skupinou žiaci od sedem do 15 rokov. Najčastejšie dochádza k menším zraneniam, akými sú podvrtnutia a pomliaždenia mäkkých častí, neúplné zlomeniny dolnej časti vretennej kosti, zlomeniny prstov na rukách a iné poranenia.

V školskom roku 2015/2016 zaznamenala Komunálna poisťovňa 449 poistných udalostí, pričom priemerné poistné plnenie sa pohybovalo na úrovni 132 eur. Najvyššia vyplatená suma za úraz bola v tomto období vo výške 1 000 eur za zlomeninu dolnej časti vretennej kosti s posunom úlomkov.

Podľa štatistík poisťovne sa deťom stáva najviac úrazov v domácnosti, nasledujú športové aktivity. Za posledné roky sa zvyšuje počet úrazov najmä v žilinskom regióne u detí vo veku od sedem do 13 rokov. Nebezpečenstvo predstavuje aj samotná cesta do školy. Žiaci často prechádzajú cez viacero priechodov pre chodcov. Deti majú tendenciu opakovať správanie dospelých, preto im treba ísť príkladom a dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com