Podnikatelia zaplatia z vozidiel používaných na Slovensku nižšie dane

ID-10068610
Podnikatelia, ktorí využívajú vozidlá na podnikanie na Slovensku, budú za rok 2015 platiť nižšie dane z motorových vozidiel. Dôvodom sú podľa rezortu financií sadzby dane, ktoré zjednotil na sadzbách toho vyššieho územného celku, kde boli v priemere najnižšie, ale aj zavedenie rôznych ekologických úľav. Zámerom rezortu bolo systém dane zjednodušiť a sprehľadniť, keď počet sadzieb zredukoval z pôvodných viac ako 860 na 49.

“Menej budú platiť takmer všetci a predovšetkým majitelia nových vozidiel, ktoré menej zaťažujú životné prostredie, keďže budú mať zľavu zo základnej sadzby až 25 %. Tí podnikatelia, ktorí budú využívať elektromobily, majú dokonca nulovú sadzbu dane,” informovala TASR hovorkyňa Ministerstva financií (MF) SR Alexandra Gogová.

Daň z motorových vozidiel má od tohto roka úplne iné nastavenie a sadzby, než tomu bolo v minulosti.

“V minulom roku bolo na Slovensku viac ako 860 sadzieb tejto dane. Od tohto roka sa ich počet výrazne zredukoval, a to na 49. Okrem toho sme do tejto dane vniesli ekologický aspekt, teda tí podnikatelia, ktorí budú používať vozidlá menej zaťažujúce životné prostredie, budú mať zľavy zo základnej sadzby,” priblížila Gogová.

Zľavy si podnikatelia môžu uplatniť prvýkrát v preddavkoch na daň za rok 2015, keďže predpokladanú daň na rok 2015 a podľa nej aj preddavky na daň si už vypočítajú podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel, v ktorom sú sadzby jednotne určené pre celé územie SR. Avšak pri výpočte dane za rok 2014 použijú ešte ročné sadzby dane vyšších územných celkov platné na rok 2014.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com