Posudkoví lekári vlani ukončili tisícky prípadov dočasných “peeniek”

geschäftsmann mit beschwerden beim arztSpolu 31 508 kontrol posudzovania spôsobilosti na prácu vykonali v roku 2013 v ambulanciách ošetrujúcich lekárov posudkoví lekári Sociálnej poisťovne. Skontrolovali pritom 648 756 prípadov dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN), čo je 95,1% zo všetkých novohlásených DPN.

,,Kvôli neopodstatnenosti ďalšieho trvania práceneschopnosti ošetrujúci lekári ukončili DPN v 79 753 prípadoch, čo bolo 12,3% zo všetkých kontrolovaných prípadov. Posudkový lekár SP za mesiac vykonáva kontrolu u približne 22 ošetrujúcich lekárov (všeobecných lekárov pre dospelých, gynekológov, lekárov pre deti a dorast),” informuje na svojej internetovej stránke Sociálna poisťovňa (SP).

SP vlani pokračovala aj v kontrolách dodržiavania liečebného režimu. Podľa zverejnených údajov, kontroly robila v byte poistenca alebo na adrese, ktorú má práceneschopný uvedenú na žiadosti o nemocenské od prvého dňa DPN, a to najčastejšie na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára alebo zamestnávateľa. Počet kontrol vlani dosiahol počet 105 243 a ich výsledkom bolo 24,5% ukončených DPN. 72,4% DPN bolo ospravedlnených a 2,4% prípadov neospravedlnil ani ošetrujúci lekár, keďže pacient porušil liečebný režim. Poistenec v takom prípade nemal nárok na výplatu nemocenského odo dňa zistenia porušenia liečebného režimu do skončenia DPN (najviac v rozsahu 30 dní).

Autor: ok

Foto: fotolia.com