Pozor – registrácia Bioparoxu bude zrušená !

Young doctors during a consultation

Na základe európskeho prehodnocovania účinnosti a bezpečnosti liekov s obsahom fusafungínu dôjde v blízkej dobe k zrušeniu registrácie pre liek Bioparox.

Prehodnocovanie prínosov a rizík liekov s obsahom fusafungínu bolo iniciované po pozorovanom náraste hlásení o nežiaducich účinkoch liekov – alergická reakcia, vrátane bronchospazmu, ktoré sa objavili krátko po užití lieku. Hoci výskyt takýchto závažných alergických reakcií bol zriedkavý, v súčasnosti nie je možné identifikovať opatrenia, ktoré by dostatočne minimalizovali toto riziko. Počas prehodnocovania sa  zároveň vyhodnotilo, že dostupné dôkazy o účinnosti fusafungínu nie sú dostatočné. Na základe týchto informácii dospeli komisie pracujúce pri Európskej liekovej agentúre k záveru, že prínosy fusafungínu neprevažujú nad jeho rizikami a odporučili registráciu liekov s týmto liečivom zrušiť.

ŠÚKL momentálne podniká všetky potrebné kroky, ktoré budú viesť k zrušeniu registrácie. Pre viac informácii Vám dávam do pozornosti našu tlačovú správu:

http://www.sukl.sk/sk/media/tlacove-spravy/v-eu-sa-rusi-registracia-liekov-s-obsahom-fusafunginu?page_id=4167

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Foto: Štátny ústav pre kontrolu liečiv