Pozor – upresnenie miest konania seminárov (Bratislava, Trnava)

Dňa 28.10.2014 sa uskutočnia ďalšie semináre pre všeobecných lekárov, ktoré sa budú venovať konzultáciám ohľadne vykonávania delegovaných odberov a “predoperačných vyšetrení” v ambulantnej praxi. V priloženej pozvánke na podujatie upresňujeme miesta ich konania, aby sa ich všetci všeobecní lekári, ktorí majú záujem o informácie, mohli zúčastniť. Termíny (dátum a hodina) seminárov sa nezmenili.

Po dohode s pobočkami VšZP upresňujeme miesta konania v dvoch krajských mestách – seminár v Bratislave sa bude konať 28.10.2014 v sídle pobočky VšZP na Ondavskej ulici 3 a seminár v Trnave sa uskutoční dňa 26.11.2014 z kapacitných dôvodov v budove VÚC na Starohájskej 10.

Sledujte, prosím, webovú stránku Primárny kontakt – všetky upresnenia miest konania seminárov budú priebežne aktualizované a uverejnené. Aktualizovanú pozvánku na semináre nájdete tu: Semináre VLD_ odbery+predoper. aktualizované – kópia

Autor: poly

Foto: fotolia.com