Práva detí a zdravotne postihnutých budú obhajovať noví komisári

Elementary Pupils Enjoying Healthy Lunch In Cafeteria
Deti a zdravotne ťažko postihnuté osoby na Slovensku budú mať svojho vlastného komisára, ktorý bude chrániť ich práva na úradoch, súdoch, ale aj v súkromných firmách. Vyplýva to zo zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý dnes nadobúda účinnosť.Slovensko si takto pri ochrane detí po 23 rokoch a pri ochrane zdravotne ťažko postihnutých po štyroch rokoch plní svoje medzinárodné záväzky.Ako uviedol rezort práce, človek, ktorý získa tento post, by mal byť nezávislý, otvorený a mal by byť profesionál. Taktiež musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, musí byť bezúhonný a byť občanom SR.Osobu vhodnú na post komisára pre deti bude musieť prijať minimálne päť reprezentatívnych záujmových skupín rôznych združení, ktoré obhajujú záujmy detí, rovnaké pravidlá sa budú vzťahovať aj na osobu komisára pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. Oba posty sa budú obsadzovať na obdobie šiestich rokov.

Úlohou novovzniknutého komisára bude ochrana práv detí a zdravotne postihnutých. “Komisár pre deti je nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov,” píše sa v zákone.

Obrátiť sa na neho bude môcť každý. “Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,” uvádza sa v zákone, ktorý taktiež definuje práva komisára a jeho voľbu.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com