Prestížne ocenenie všeobecných lekárov Laurea coronati SVLS 2017

Kongres_SVLS_Samorin-94

Dňa 18.5.2017 si na Kongrese SVLS 2017 MUDr. Zlatica Nemcová, PhD. prevzala z rúk ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2017.

Výbor SVLS rozhodol o udelení tohto mimoriadne prestížneho ocenenia MUDr. Zlatici Nemcovej, PhD. za jej celoživotný prínos k vzdelávaniu všeobecných lekárov na Slovensku. Navyše pani doktorka tento rok oslávi aj významné životné jubileum. Ako vedúca Katedry všeobecného lekárstva SZU v Bratislave vychovala a viedla dve generácie všeobecných lekárov. Počas jej pôsobenia v tejto funkcii absolvovalo štúdium v odbore všeobecné lekárstvo niekoľko stoviek lekárov. V uvedenom období vykonávala aj funkciu hlavného odborníka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Okrem dlhoročného odborného vedenia Katedry všeobecného lekárstva SZU v Bratislave je potrebné zdôrazniť ďalší fakt, o ktorom mnohí nevedia. Je zásluhou MUDr. Zlatice Nemcovej, PhD. že takmer pred 20 rokmi presadila, aby súčasťou špecializačnej skúšky bol  popis EKG záznamov. Bol to prvý krok k odbornému etablovaniu všeobecného lekárstva aj v tejto oblasti. Vďaka nej je dnes samozrejmosťou vykonávanie a popisovanie EKG záznamov v rámci špecializačnej skúšky v odbore všeobecné lekárstvo. A preto je dnes už samozrejmé, že tento výkon je bežný u všeobecných lekárov pri predoperačných vyšetreniach, preventívnych prehliadkach či akútnych kardiovaskulárnych príhodách v ambulanciách všeobecných lekárov. A samozrejme aj ich uhrádzanie nad rámec kapitácie. Nebyť jej vízie vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, nikdy by nepovstalo z marazmu, do ktorého sa dostalo kvôli nekompetentným rozhodnutiam vtedajších mocných.

MUDr. Zlatica Nemcová, PhD. je celý svoj profesionálny život oddaným podporovateľom všeobecného lekárstva a rozširovania jeho kompetencií. Svojou skromnosťou, mimoriadne ľudským prístupom a veľkorysosťou pri podpore medicínskych talentov otvorila cestu k rozvoju všeobecného lekárstva na Slovensku. Dnes možno s plnou vážnosťou povedať, že aj vďaka jej podpore a povzbudzovaniu sa rezidentský program „narodil“ tak, ako ho poznáme dnes. Bez nej by nikdy nevznikol.

Keď MUDr. Zlatica Nemcová, PhD. odchádzala v roku 2013 na zaslúžený odpočinok, zanechala za sebou nielen fungujúcu katedru všeobecného lekárstva s množstvom absolventov, ale aj dve generácie všeobecných lekárov, ktorí sú jej vďační za mnohé.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)