Prezident vymenoval nových rektorov vysokých škôl vrátane SZU

rektori

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes vymenoval šiestich rektorov vysokých škôl. Traja z nich túto pozíciu vykonávali už predtým, na troch školách bude viesť tento najvyšší akademický post nový človek.
Za staronových rektorov zvolili akademické senáty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Petra Bielika, Žilinskej univerzity v Žiline Tatianu Čorejovú a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Matúša.

Na štvorročné obdobie zasadne do rektorského kresla Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave od 4. októbra Peter Šimko, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od 2. júla Ľubomír Zelenický a Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Edita Hekelová, ktorá bola poverená vedením školy od 15. januára tohto roka.

Všetci si dnes z rúk prezidenta prevzali menovacie dekréty.

Hlava štátu je presvedčená o tom, že rektori dostali dôveru od akademických senátov preto, lebo preukázali svoje ľudské a osobné schopnosti, svoje vysoké postavenie v pedagogike, vede a v oblasti riadenia.

“Vašou povinnosťou a úlohou je, aby ste hľadali racionálne číslo medzi vzdelaním a potrebou jeho uplatnenia. V tomto nastáva zvrat, vysoké školy hľadajú spoluprácu s praxou, čo je nevyhnutné,” konštatoval Gašparovič.

Šimko za prítomných uviedol, že menovacie dekréty sú zhmotnením ich úsilia. “Je to pre nás veľký a nesmierny záväzok, aby sme prevzali zodpovednosť za ďalší rozvoj našich univerzít. Zaväzujme sa, aby sme v našom volebnom období zastávali funkciu tak, aby jednotlivé univerzity boli právom uznávané,” deklaroval nový rektor.

Zdroj: TASR

Foto: TASR