Priemerná PN-ka bola prvé tri mesiace tomto roku 206 eur

Sociálna poisťovňa vyplatila v prvých troch mesiacoch 2015 celkovo 353.356 nemocenských dávok nemocenské. Priemerná výška tejto dávky bola v 1. štvrťroku 206,62 eura. Celkovo za týmto účelom vyplatila od januára do konca marca 72,5 milióna eur.

Druhou najčastejšie vyplácanou nemocenskou dávkou bolo materské. Spolu Sociálna poisťovňa vyplatila za 1. kvartál 71.966 týchto dávok s priemernou výškou 419,21 eura.

V rámci nemocenského poistenia v tomto období vyplatila aj 37.907 dávok ošetrovné s priemernou výškou 82,20 eura a 240 prípadov vyrovnávacej dávky.

Zdroj: TASR

Foto: TASR