Problém pre alergikov predstavujú aj nepokosené trávy

Lena

Oproti minulému týždňu sa peľová situácia na Slovensku veľmi nezmenila. Na celom území dominoval v ovzduší peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Na „svedomí“ to má aj nezodpovednosť majiteľov pozemkov v blízkosti obytných budov a popri cestách, ktoré napriek zákonnej povinnosti nekosia. Aspoň podiel peľu drevín na celkových denných koncentráciách má naďalej klesajúcu tendenciu, pribudol len peľ pajaseňa. Podľa RNDr. Janky Lafférsovej z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR, peľ všetkých možných bylín  vzhľadom k netypickému vývoju tohtoročného počasia v ovzduší prevažuje. Denné koncentrácie peľu ihličnanov  boli už len vo veľmi nízkych až nízkych hladinách. „Podiel peľu tráv z čeľade lipnicovitých mal stúpajúcu tendenciu a ostáva ešte nadlho najsilnejším a najvýznamnejším peľovým alergénom pre najbližšie týždne. Najvyššie denné koncentrácie  ich peľu   boli opakovane namerané  v Banskej Bystrici a  v počte 210 peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu, v Bratislave peľ tráv v minulom týždni  dosiahol maximum 150 peľových zŕn  , v Košiciach 186 peľových zŕn a v Trnave to bolo 123 peľových zŕn  v bylín  vzduchu. Na ostatnom území  boli koncentrácie peľu tráv väčšinou  v  stredných hladinách. Aj oproti predchádzajúcemu týždňu sa zvýšili denné koncentrácie slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých rastlín, pričom najvyššie koncentrácie zaznamenala monitorovacia stanica  v Bratislave a v Banskej Bystrici“, uviedla RNDr. Lafférsová. Okrem uvedených druhov  sa v ovzduší vyskytoval v nízkych koncentráciách  ešte peľ pajaseňa, agátu, bazy, lipy, skorocelu, štiavu , mrlíka, mrkvovitých, ružovitých a astrovitých rastlín.  Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária, ale aj Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium.

Prognóza na tieto a nasledujúce dni sa nevymyká doterajšiemu- pre alergikov nepriaznivému, vývoju. Peľová sezóna tráv naďalej pokračuje na celom území Slovenska a žiaľ ostáva aj v súčasnosti  najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. Suché a veterné počasie dostáva do ovzdušia väčšie množstvo peľu tráv, pričom najvyššie koncentrácie zachytávajú monitorovacie stanice, v ktorých okolí sa vyskytujú nepokosené alebo nepravidelne kosené  kvitnúce trávne porasty. Lokálne búrky a zrážková činnosť prispievajú aspoň k dočasnému poklesu koncentrácií peľu v ovzduší. Analýzu aktuálnej peľovej sezóny na Slovensku spracoval banskobystrický RÚVZ na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline.

Autor:Regionálny ústav verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Foto: fotolia.com