Prvá aplikácia larvoterapie v levočskej nemocnici

nemocnica

Vďaka novému vedeniu chirurgického tímu Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, 21. októbra 2015 vykonali prvú aplikáciu larvoterapie. Primár oddelenia MUDr. Edward Huľo, PhD. a jeho zástupca MUDr. Ľubomír Strelka, PhD., aplikovali pacientovi 200 malých muších lariev – “mikrochirurgov”, ktorí pacientovi odstránia z chronickej, dlhodobo nehojacej sa rany odumreté tkanivo.

Liečba chronických rán sa vykonáva na ambulancii, ktorá je určená najmä pacientom s vredmi predkolení, diabetickými defektami, nehojacimi sa ranami po operačných výkonoch, či imobilným pacientom s preležaninami. „Pacient so zle hojacou sa ranou potrebuje širokú, často multidisciplinárnu diagnostiku, a komplexný odborný prístup, nielen lokálne ošetrenie. Okrem štandardnej a tzv. „vlhkej“ terapie zavádzame v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied aj terapiu larvami (aplikácia živých, „medicínskych“ muších lariev do rán) a začíname pracovať aj v oblasti ozónoterapie rán,“ objasňuje účel liečby primár chirurgického oddelenia MUDr. Edward Huľo, PhD.

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, pod ktorú spadajú aj všetky odborné ambulancie, je kmeňovým oddelením nemocnice, poskytujúce komplexnú chirurgickú starostlivosť v rámci akútnej a elektívnej medicíny. „Radi by sme využili všetky naše doterajšie skúsenosti nato, aby sme pacientom v regióne ponúkli najkvalitnejšiu možnú zdravotnú starostlivosť vzhľadom k možnostiam regionálnej nemocnice. Plánujeme zaviesť do miestnej chirurgie najmodernejšie technológie a operačné techniky, a tým potenciálne rozšíriť oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnice aj do okolitých spádových oblastí. Spolu s tímom kolegov lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov ostatných spolupracujúcich oddelení nemocnice, pacientovi poskytneme kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť. Aplikácia larválnej terapie v spolupráci s Doc. MUDr. Marekom Čambalom, PhD. z Univerzitnej nemocnice v Bratislave a RNDr. Petrom Takáčom, PhD. z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, priekopníkmi v oblasti larvoterapie na Slovensku, je jednou z niekoľkých nových liečebných metód, ktoré nášmu regiónu poskytujeme,” vysvetľuje  novomenovaný primár MUDr. Edward Huľo, PhD.

Zdroj: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča

Foto: fotolia.com