Psychologická poradňa UK rieši často vzťahové problémy študentov

Arzt im Stress mit Akten Stapel. Bürokratie im Krankenhaus.

Do Psychologickej poradne pre vysokoškolákov UK prichádza každoročne 100 – 120 nových klientov. Študentom Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pomáha riešiť problémy psychologická poradňa, ktorá pôsobí na univerzite od roku 1968. V poslednom období pribudli prípady, ktoré sa týkajú vzťahových problémov (zhruba 45 percent), mierny pokles zaznamenali študijné problémy (približne 30 percent). Zvyšných 25 percent predstavujú ostatné oblasti života.

Do Psychologickej poradne pre vysokoškolákov UK prichádza každoročne 100 – 120 nových klientov. V roku 2014 ich do poradne pribudlo 107. “Celkový počet našich klientov sa skladá zo ‘starých’ klientov, s ktorými sa vždy pokračuje kontinuálne z predošlých rokov, a k nim sa pripočítava vyše sto nových klientov,” uviedol vedúci poradne Ivan Rapoš.

Psychologická poradňa pre vysokoškolákov je primárne určená pre študentov UK, avšak neodmieta ani vysokoškolákov z iných škôl. Klienti ju navštevujú dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia. “Vo väčšine prípadov sa k nám záujemcovia prihlasujú e-mailom. Naše služby sú bezplatné,” dodal Rapoš. Poradňu navštevuje vo všeobecnosti viac žien, aj keď ich prevaha nie je výrazná.

Študenti získavajú vďaka psychológom lepšie sebapoznanie, kultivujú sa ich vzťahy a vylepšuje sa ich výkonnosť. Veková kategória klientely sa pohybuje v rozmedzí 18 až 30 rokov. Najčastejšie poradňu navštevujú študenti vo veku 21 – 23 rokov. Psychologická poradňa pre vysokoškolákov UK organizuje okrem individuálnej terapie aj párové a skupinové poradenstvo.

TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzťahov s verejnosťou UK Andrea Földváryová.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com