Psychosociálna záťaž zdravotníkov je veľká, potvrdila kampaň SLIC

_MG_4429Zamestnanci v zdravotníctve pracujú bežne alebo sporadicky pod vysokým tlakom, pričom ich pracovné zaťaženie je často veľmi vysoké. 40 percent opýtaných zdravotníkov si myslí, že spolupráca medzi jednotlivými skupinami zamestnancov je slabá a viac ako 62 percent priznalo na pracovisku medziľudské konflikty alebo konflikty medzi skupinami zamestnancov. Takmer 47 percent potvrdilo, že sporné otázky a problémy medzi zamestnancami a vedením zostávajú nevyriešené. Viac ako 67 percent sa cíti byť vystavená riziku násilia zo strany verejnosti či klientov ako sú slovné urážky, vyhrážky alebo fyzické útoky.

To sú len niektoré výsledky informačnej kampane Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci, ktorú v roku 2012 zorganizoval európsky Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) združujúci zástupcov zo všetkých členských krajín Európskej únie. Na Slovensku sa do nej zapojilo 29 regionálnych úradov verejného zdravotníctva a 8 inšpektorátov práce, pričom kampaň sa zamerala na 99 prevažne malých a stredných podnikov, v ktorých sa zapojilo celkove 2019 zamestnancov. Zdravotníctvo bolo popri hoteloch, reštauráciách a doprave len jedným z troch odvetví kampane. V zdravotníckych a sociálnych zariadeniach bolo spolu 33 previerok a zapojilo sa do nich 869 zamestnancov.

,,Niektoré odpovede zdravotníkov sa veľmi zle čítali. Mali možnosť okrem odpovedí na sformulované otázky pripísať aj poznámky. Nejde len o to, že sú preťažení, že sú niekde zlé medziľudské vzťahy, ale ide aj slabé ohodnotenie práce týchto ľudí spoločnosťou, čo bezprostredne súvisí s ich psychosociálnou záťažou. A to bez ohľadu na to, či šlo o sanitára alebo lekára,” uviedla manažérka kampane z Úradu verejného zdravotníctva SR PhDr. Monika Zámečníková.

Podľa jej slov išlo o výnimočnú kampaň. Dôvodom jej zorganizovania bol fakt, že významné zmeny vo svete práce za posledné desaťročia spôsobili vznik nových psychosociálnych záťaží. Súvisia s problémami na pracoviskách ako je stres pri práci, pracovné preťaženie, násilie na pracovisku, obťažovanie a šikanovanie. Naviac sa ukazuje, že stres súvisí so zhoršením výkonnosti, zvýšením absencií a úrazovosti. Nadmerný stres ohrozuje zdravie zamestnancov a znemožňuje človeku vyrovnať sa s akýmikoľvek ďalšími nárokmi. Následkom stresu môžu psychosociálne faktory priamo aj nepriamo pôsobiť na psychické i fyzické zdravie. Podľa údajov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, stres súvisiaci s prácou patrí k najčastejšie uvádzaným príčinám ochorenia zamestnancov a postihuje viac ako 40 miliónov ľudí v celej EÚ.

Výsledky kampane podrobnejšie prinášame tu: Kampan_SLIC_vysledky_SR

Autor: PK

Zdroj: www.uvzsr.sk

Ilustračné foto: archív