Rektorom Univerzity Komenského bude opať Karol Mičieta

Mičieta UK

Staronovým Rektorom Univerzity Komenského (UK) v Bratislave bude Karol Mičieta. V tajnom hlasovaní o tom dnes rozhodli predstavitelia Akademického senátu univerzity. Mičietu ešte musí do funkcie vymenovať prezident SR Andrej Kiska.

Prioritou pre Mičietu do ďalšieho funkčného obdobia bude dobudovanie univerzitného vedeckého parku. “Samozrejme je to nadväzovanie kontaktov s praxou a podnikmi, ktoré budú spolufinancovať projekty na parku a budú odberatelia transferu našich poznatkov,” priblížil. Venovať sa chce taktiež rozpočtu univerzity. “Univerzita Komenského je financovaná v podstate len na bazálnej úrovni a musíme veľmi veľa zdrojov získavať z mimorozpočtových zdrojov, aby sme získali jednak spolufinancovanie európskych projektov a samozrejme aj naše experimentálne disciplíny vyžadujú veľmi veľa prostriedkov aj na vyuku aj na vedu.” vysvetlil Mičieta.

Zmeny by mali podľa Mičietu nastať aj v oblasti medzinárodných vzťahov, kde univerzita musí podľa jeho slov zvýšiť medzinárodnú spoluprácu. “Čo chceme také významnejšie urobiť je skutočne zmedzinárodniť úroveň doktorandského štúdia s tým, aby sme mali spoločné doktorandské programy s významnými univerzitami v blízkom okolí,” ozrejmil.

Rektora zvolili už v prvom kole. Za Mičietu hlasovalo 40 členov Akademického senátu z prítomných 63. Ďalšie funkčné obdobie zvolenému rektorovi začne plynúť 1.2.2015 a potrvá do 31.1.2019. Akademický senát si vyberal z troch kandidátov. Okrem Mičietu kandidovali dekan Lekárskej fakulty Peter Labaš a zvolený, no nevymenovaný kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš, docent na Právnickej fakulte.

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Má 13 fakúlt a viac ako 20 pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách študuje ročne vyše 28.000 študentov a takmer 1800 zahraničných študentov. Každoročne prijíma UK do prvých ročníkov štúdia takmer 8000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky približne 1300 študijných programov.

Zdroj: TASR

Foto: TASR