Riziko šírenia divého poliovírusu zo Sýrie do Európy je vysoké

Polio_EM_PHIL_1875_loresZvýšený výskyt akútnej paralytickej poliomyelitídy zaznamenali zdravotníci v Sýrii. Z 22 sledovaných pacientov s podozrením na toto ochorenie sa v desiatich prípadoch podarilo izolovať divý poliovírus typu 1 (WPV1). Najviac ochorení zaznamenali u detí vo veku do dvoch rokov, ktoré buď neboli zaočkované, alebo boli zaočkované nedostatočne.

Svetová zdravotnícka organizácia 29. októbra informovala, že vzhľadom na súčasnú situáciu v Sýrii, častý pohyb ľudí v regióne, nedostatočnú zaočkovanosť, ako aj veľký počet ľudí hľadajúcich útočisko v Európe je vysoké riziko ďalšieho medzinárodného šírenia divokého poliovírusu typu 1. Podľa odporúčaní SZO, každý, kto cestuje do postihnutej oblasti, by mal byť kompletne zaočkovaný proti poliomyelitíde.

Zaočkovanosť v Sýrii poklesla z 91 percent v roku 2010 na 68 percent v roku 2012.

Ešte pred potvrdením vyššie spomínaného ochorenia zdravotníci v Sýrii, v oblastiach kontrolovaných vládou a vo vojnových zónach, začali s naplánovanou vakcináciou 1,6 milióna detí proti obrne, osýpkam, mumpsu a rubeole.

Zdroj: http://www.who.int/csr/don/2013_10_29/ru/index.html

Autor: PK

Ilustračné foto: wikipedia