Seniori chcú vedieť o zdravotnej starostlivosti viac

Erwachsene im KlassenzimmerAko užívať lieky a neplatiť vysoké doplatky? Čo sa mám spýtať lekára, aby som svojej diagnóze porozumel? Môžem užívať viaceré lieky súčasne? Na ktoré preventívne prehliadky mám nárok? Aj to sú otázky, na ktoré chcú poznať odpovede seniori, ktorí prichádzajú na vzdelávacie akcie ministerstva zdravotníctva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Kampaň rezortu s názvom Pýtajte sa lekára – chráňte svoje zdravie pomáha pacientom získavať cenné informácie a rady týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Projekt má ambíciu prelomiť  komunikačné bariéry medzi pacientom a lekárom, so zameraním najmä na seniorov.

Intenzívnejšia spolupráca s dôchodcami

„Všetky otázky, ako aj pacientske podnety, ktoré dlhodobo evidujeme na MZ SR, sú pre nás jednoznačným dôkazom, že slovenskí pacienti majú záujem o nové informácie a chcú sa vzdelávať“, zdôraznila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. „Aj preto MZ SR zintenzívnilo spoluprácu s Jednotou dôchodcov SR a Asociáciou na ochranu práv pacientov a výsledkom je priamy kontakt s členmi týchto organizácií vo všetkých krajoch.“

Stretnutia už boli v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, pozitívne ich hodnotí aj predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky: „Výjazdové stretnutia sú užitočné, informačne hodnotné a členovia Jednoty si ich pochvaľujú. Nielenže sa dozvedia nové fakty, ale môžu položiť otázku, diskutovať, objasniť si niektoré súvislosti, na ktoré možno nie je v ambulancii lekára čas.“

Prieskum o skúsenostiach v ambulanciách

Vzhľadom na to, že seniori sa do kampane zapájajú veľmi aktívne, ministerstvo ju rozšírilo o prieskum zameraný na ich konkrétne skúsenosti v ambulanciách lekárov. Odpovedajú napríklad na otázky:

  • Koľko tabletiek denne užívate?
  • Uprednostňujete originálny liek pred lacnejším generikom?
  • Informuje vás lekárnik o lacnejších náhradách liekov?

Do  prieskumu sú zaradené aj citlivejšie otázky, napríklad:

  • Akú sumu ste ochotní mesačne doplácať za lieky a aký mesačný doplatok si môžete dovoliť?
  • Nachádzate vždy odpovede na vaše otázky v ambulancii lekára?

Praktické informácie o jednotlivých ochoreniach aj ich liečbe môžu dôchodcom veľmi uľahčiť život, preto ministerstvo zdravotníctva bude v týchto edukačných aktivitách pokračovať.

,,Prieskum sa zatiaľ úspešne rozbieha, k dispozícii je  viac ako 120 vyplnených dotazníkov z Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Po absolvovaní prednášok na celom Slovensku, MZ SR reprezentatívny prieskum  vyhodnotí a na základe analýzy pripraví ďalšie edukačné kampane. Zameria sa v nich na tematické okruhy, ktoré seniori vnímajú ako citlivé a v praxi vyvolávajú viaceré nejasnosti,” povedala hovorkyňa ministerstva Martina Lidinská.

Autor: ok

Ilustračné foto: fotolia.com