Predstavitelia ministerstiev zdravotníctva krajín V4+ rokujú v Bratislave

Zuzana-Zvolenska-Ministerka-zdravotnictvaj

V Bratislave sa dnes začína dvojdňové stretnutie zástupcov ministerstiev zdravotníctva krajín Vyšehradskej skupiny (V4) + Rakúska, Chorvátska a Slovinska, ktoré sa koná v rámci programu predsedníctva Slovenskej republiky vo V4. Predstavitelia rezortov zdravotníctva budú diskutovať o zdravotných systémoch, trendoch v zdravotníctve a európskych cieľoch v oblasti zdravotníctva.

Úvodnou témou rokovaní, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 30. októbra 2014, je fungovanie zdravotných systémov v zúčastnených krajinách. V rámci danej panelovej diskusie budú delegáti hovoriť o reforme primárnej zdravotnej starostlivosti a obnove zdravotníckej infraštruktúry – budovaní nových nemocníc. Ako ďalšiu tému predstavia európske zdravotnícke trendy v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a výskumom, ako aj európske ciele v oblasti zdravotníctva. V tomto diskusnom paneli sa budú venovať najmä štrukturálnym fondom pre zdravotníctvo v období 2014-2020, spolupráci a rozvoju v oblasti medicínskeho výskumu a vedy. V rámci záverečného panelu venovanému európskym cieľom v oblasti zdravotníctva delegáti prerokujú návrhy nariadení v oblasti zdravotníckych pomôcok, návrh transparenčnej smernice, problém reexportu liečiv, ceny inovatívnych liečiv, dohodu o spoločnom obstarávaní vakcín, či aktuálny problém súvisiaci s vírusom ebola.

Delegácie jednotlivých krajín povedú: ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (Slovenská republika), minister zdravotníctva Svatopluk Nemeček (ČR), štátny minister pre zdravotníctvo Gábor Zombor (Maďarsko), štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Igor Radziewicz-Winnicki (Poľsko), generálny riaditeľ pre systém zdravotníctva a plánovanie na ministerstve zdravotníctva Clemens Martin Auer (Rakúsko), poradca ministra zdravotníctva Dragan Korolija-Marinić (Chorvátsko), generálna riaditeľka Odboru pre investície a verejné obstarávanie ministerstva zdravotníctva Vlasta Kovačič Mežek (Slovinsko).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR