Študenti a žiaci v prípade práce v zahraničí nemajú povinnosti voči SP

Young doctors during a consultation

Študenti vysokých škôl a žiaci stredných škôl po ukončení štúdia v prípade, že odchádzajú pracovať do zahraničia, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, ak nie sú v Slovenskej republike poistencami.

Ako uviedla dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi Andrea Zahoranová, riaditeľka odboru výberu poistného, ak je študent alebo žiak prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia mimo krajín EÚ mu dobrovoľné poistenie nezaniká a stále je povinný platiť si ho. Ak je však v EÚ povinne poistený v nezamestnanosti a nemocensky, dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti v Slovenskej republike prestáva trvať. Dobrovoľné dôchodkové poistenie trvá aj v týchto prípadoch, ak sa z neho mladý poistenec neodhlási.

Zároveň platí, že ak poistenec dva po sebe nasledujúce mesiace nezaplatí dobrovoľné poistenie, tak mu automaticky zo zákona zanikne.

“Ďalšou životnou situáciou, ktorá môže nastať u žiaka alebo študenta, je, že žiak alebo študent po ukončení štúdia odchádza do zahraničia, a to odchádza do zahraničia pracovať. V prípade, ak v Slovenskej republike nie je poistencom, to znamená nie je dobrovoľne alebo povinne poistený pri odchode do zahraničia, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. V prípade, ak je študent alebo žiak dobrovoľne poistený na území Slovenskej republiky a odchádza do zahraničia mimo krajín Európskej únie, takisto nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni, ale dobrovoľné poistenie je povinný platiť aj naďalej,” dodala Andrea Zahoranová.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com