Štúdie IKEM priniesli revolučné výsledky o stravovaní diabetikov

DSC_0143Vegetariánska strava má vplyv nielen na výskyt diabetu 2. typu, ale pomáha aj ľuďom, ktorí už týmto ochorením trpia. Okrem toho veľké raňajky a obed môžu byť pre diabetikov 2. typu prospešnejšie než šesť menších jedál počas dňa. Preukázali to štúdie Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe.

Vegetariánstvo neškodí, skôr naopak

Observačné štúdie ukazujú, že prevalencia diabetu 2. typu je dvakrát nižšia u vegetariánov než u bežnej populácie, a to i po adjustácii na rozdiely v BMI. „Klinické intervenčné štúdie preukázali, že vegetariánska strava vedie k väčšiemu váhovému úbytku a poklesu glykémie nalačno než konvenčná diabetická diéta, ďalej k väčšiemu poklesu glykovaného hemoglobínu, poklesu LDL-cholesterolu a vväčšiemu zníženiu medikácie.Naša štúdia ukázala naviac väčší úbytok objemu viscerálneho tuku a väčšie zlepšenie inzulínovej rezistence a markerov oxidačného stresu v porovnaní s konvenčnou diabetickou diétou,“ hovorí MUDr. Hana Kahleová, Ph.D. Spolu s Prof. MUDr. Tereziou Pelikánovou, DrSc., Bc. Vladimírou Havlovou a Růženou Milatovou vydali knihu, Vegetariánská strava v léčbě diabetu, v ktorej prezentujú aj výsledky týchto štúdií.

Pomôže nutričný terapeut

Podľa MUDr. H. Kahleovej nevhodne zostavený jedálny lístok vegetariána, osobitne ak je striktne vegánsky, môže viesť k deficitu vitamínu B12, kalcia, vitamínu D a zinku. Tu je nezastupiteľná úloha skúseného nutričného terapeuta, aby dokázal pacientom poradiť, ktoré potraviny má použiť ako zdroj týchto problematických vitamínov a stopových prvkov.

Americká dietologická asociácia (r. 2009), Kanadská dietologická asociácia (r. 2003) i Svetová zdravotnícka organizácia (r. 1991) vydali oficiálne prehlásenie, že dobre plánovaná vegetariánska strava (vrátane stravy striktne vegánskej) je zdravá, obsahuje dostatočné množstvo živín a môže byť prospešná v prevencii i liečbe niektorých ochorení, vrátane diabetu 2. typu. Vegetariánska strava bola tiež v roku 2012 zaradená do doporučení Českej diabetologickej spoločnosti ČLS JEP (www.diab.cz) ako diétna alternatíva pre pacientov s diabetom.

Sú dve jedlá pre diabetikov 2. typu lepšie než šesť jedál denne?

Snáď ešte väčšiu revolúciu než štúdie o vegetariánskom stravovaní priniesli výsledky randomizovanej, crossover štúdie, do ktorej náhodne rozdelili 54 diabetikov 2. typu liečených perorálnymi antidiabetikami do 2 skupín, ktoré vystriedali v opačnom poradí 2 režimy hypokalorickej diéty (-500 kcal/deň): 6 malých jedál denne (A6) a 2 väčšie jedlá denne, raňajky a obed (B2). Pacienti konzumovali pri oboch režimoch stravu s rovnakým obsahom energie i živín, každý režim trval 12 týždňov. Lekári merali telesnú hmotnosť, bežné antropometrické i laboratórne parametre. Obsah tuku v pečeni merali pomocou protónovej magnetickej rezonančnej spektroskopie. Inzulínovú senzitivitu merali pomocou hyperinzulínového isoglykemického clampu ako MCR (metabolickú clearance gukózy) a ako OGIS (oral glucose insulin sensitivity). Funkcia β-buniek bola kvantifikovaná pomocou matematického modelu po štandardných raňajkách. K štatistickému vyhodnoteniu bola použitá 2×2 crossover ANOVA.

Aké boli výsledky?

Preukázalo sa, že B2 mala pozitívnejší účinok na telesnú hmotnosť, obsah tuku v pečeni, hodnoty glykémie nalačno, C-peptidu a glukagonu a inzulínovú senzitivitu meranú ako OGIS. Vplyv na HbA1c, inzulínovú senzitivitu meranú pomocou clampu a funkcie β-buniek boli porovnateľné pri oboch režimoch.

„V súčasnosti sa živo diskutuje, či je zdravšie jesť častejšie menšie jedlá, alebo väčšie s dlhšími časovými odstupmi. Napriek tomu, že sa diabetikom doporučuje jesť častejšie menšie jedlá a zdôvodňuje sa to lepšou kontrolou glykémie, bolo preukázané, že prechodná diéta s veľmi nízkym energetickým obsahom (very-low-calorie diet) viedla u diabetikov 2. typu k väčšiemu váhovému úbytku i zlepšeniu kompenzácie diabetu než kontinuálna mierna kalorická reštrikcia,“ uvádzajú pražskí výskumníci.

Raňajky i obed mali pozitívnejší účinok na telesnú hmotnosť, obsah tuku v pečeni, lačné hodnoty glykémie, C-peptidu a glukagonu a inzulínovú senzitivitu meranú ako OGIS než šesť menších jedál denne s rovnakou kalorickou reštrikciou. Vplyv na HbA1c, inzulínovú senzitivitu meranú pomocou clampu a funkciu β-buniek bol porovnateľný pri oboch režimoch. „Naša štúdia naznačuje, že veľké raňajky a obed môžu byť pre diabetikov 2. typu prospešnejšie než šesť menších jedál počas dňa. Nové liečebné stratégie v dietnej liečbe diabetu by okrem energetickej reštrikcie a zloženia stravy mali brať do úvahy tiež frekvenciu a načasovánie jedál,“ tvrdia lekári z IKEMu.

Autor: PK

Grafy výsledkov výskumu Frekvence grafy CZ

Foto: Petr Bruchala (2) a redakcia

DSC_0197 obalka