ŠÚKL stiahol z trhu niektoré šarže liekov Jox a Stopangin

ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku JOX aer ora 1×30 ml (fľ. PE), č. šarží: 3A304083, 3B209016, 3B302033, 3C109031, 3C209016, 3C211091, 3C302033, 3D209016, 3D211091,   3D308041,  3K203100 z úrovne distribútorov a lekární. Dôvodom stiahnutia je možné riziko skrytej mechanickej chyby plastového aplikátora, ktorá môže spôsobiť jeho rozpad, dôsledkom čoho sa prípravok stáva nefunkčný. Zistený nedostatok v kvalite neohrozuje  zdravie pacienta. V súvislosti s užívaním lieku JOX aer ora 1×30 ml (fľ. PE) neboli hlásené žiadne podozrenia na nežiaduce účinky liekov.

Liek JOX aer ora 1×30 ml (fľ. PE) obsahuje liečivo jódovaný povidón. Používa sa na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana pri zápalových a infekčných ochoreniach – angínach, zápaloch hltana a mandlí, zápaloch jazyka a aftách, pri prvých príznakoch chrípkových ochorení (škrabanie v hrdle, na liečbu infekcií v ústnej dutine u pacientov liečených cytostatikami.

Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, nakoľko na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže daného lieku s novým typom aplikátora. Stiahnutie lieku má preventívny charakter. Pacient má možnosť daný liek vrátiť do lekárne, kde mu bude vydaný nový liek.

 Rozhodnutie o stiahnutí lieku JOX, aer ora 1×30 ml (fľ.PE) z trhu

 Metodický pokyn pre distribútorov, lekárne a pacientov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku STOPANGIN, aer ora 1×30 ml (fľ.PVC), č. šarže: 3A307043 z úrovne distribútorov a lekární. Dôvodom stiahnutia je možné riziko skrytej mechanickej chyby plastového aplikátora, ktorá môže spôsobiť jeho rozpad, dôsledkom čoho sa prípravok stáva nefunkčný. Zistený nedostatok v kvalite neohrozuje  zdravie pacienta.

V súvislosti s užívaním lieku STOPANGIN, aer ora 1×30 ml (fľ.PVC) neboli hlásené žiadne podozrenia na nežiaduce účinky lieku. Liek STOPANGIN, aer ora 1×30 ml (fľ.PVC) obsahuje liečivo hexetidín. Používa sa u dospelých a detí od 8 rokov na dezinfekciu ústnej dutiny a hltanu pri zápalových a infekčných ochoreniach alebo pri chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na ústnu hygienu a na potlačenie zápalu v ústach. Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, nakoľko na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže daného lieku s novým typom aplikátora.

Stiahnutie lieku má preventívny charakter. Pacient má možnosť daný liek vrátiť do lekárne, kde mu bude vydaný nový liek. Pacienti si môžu vymeniť aj otvorené, použité balenia.

 Rozhodnutie o stiahnutí lieku STOPANGIN, aer ora 1×30 ml (fľ.PVC) z trhu

 Metodický pokyn pre distribútorov, lekárne a pacientov

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Foto: Štátny ústav pre kontrolu liečiv