Svetová novinka v liečbe hypertenzie: renálna denervácia bez vpichu

OLYMPUS DIGITAL CAMERALekári z kardiocentra pražskej Nemocnice na Homolce zavádzajú liečbu ťažkej, zle liečiteľnej (rezistentnej) hypertenzie pomocou takzvanej renálnej denervácie, a to celosvetovo vôbec po prvý raz bez jediného vpichu. Používajú k tomu nový ultrazvukový systém, ktorý dokáže zacieliť liečebnú energiu z vonkajšieho zdroje cez kožu, priamo na nervové vlákna bez toho, aby bolo nutné tak ako doposiaľ zavádzať do tela sondu a katéter. Odpadajú tak akékoľvek možné komplikácie a problémy, ktoré môže zavádzanie nástrojov do tela a ich pôsobenie priniesť. Zákrok vykonali prvým chorým 15. októbra 2013. Informuje o tom tlačový odbor nemocnice na svojej internetovej stránke.

,,Táto prevratná technológia predstavuje pre pacienta oveľa väčšie bezpečie a komfort, ” hovorí primár Kardiologického oddelenia Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC.

Keď lieky nezaberajú

Princíp metódy spočíva v tom, že sa pôsobením energie zničia nervové vlákna prebiehajúce pozdĺž obličkových (renálnych) tepien. Tým sa utlmí reakcia nervov, ktoré prostredníctvom nervovej sústavy vyvolávajú centrálne stiahnutie ciev a prispievajú ku vzniku a udržiavaniu ťažkej hypertenzie. O zákroku sa uvažuje u pacientov, ktorí aj napriek tomu, že užívajú tri a viac liekov na zníženie krvného tlaku, majú stále vysoké hodnoty (v priemere 180/100 mm Hg a viac, pričom za optimálne sa považujú hodnoty 120/80 mm Hg). U väčšiny chorých sa výkonom dosiahne aj pri obmedzení počtu liekov zníženie tlaku na prijateľnú hodnotu.

“Samotný zákrok spočíva v tom, že pacient sa položí na operačný stôl, ktorý je v určitej časti vybavený špeciálnou priehľadnou hmotou priechodnou pre ultrazvukové lúče. Chorý má v tomto miesta položenú dolnú časť chrbta. Generátor ultrazvukovej energie sa umiestni pod operačný stôl a pomocou počítačom presne zameraného lúča sa ultrazvuk zacieli približne na 45 až 60 sekúnd na nervové vlákna vedúce pozdĺž obličkových tepien,” opisuje kardiológ Nemocnice Na Homolce MUDr. Jan Petrů, ktorý sa na zákrokoch podieľa s profesorom Neužilom.

Hypertenzia patrí k najčastejším kardiovaskulárnym ochoreniam – vo vyspelých krajinách postihuje až 35 percent dospelých. Znížiť krvný tlak pomocou liekov sa však dari len u 50 percent liečených pacientov. Renálna denervácia teda predstavuje možnosť, ako pomôcť ľuďom, ktorým lieky na ťažkú ​​hypertenziu nezaberajú. V súčasnej dobe sa testuje viac než 20 rôznych technologických postupov. Nevýhodou však je, že všetky tieto metódy sú invazívne, to znamená, že sa musí zaviesť do obličkovej tepny sonda a katéter, ktorým sa liečebná energia cez cievnu stenu dodáva. “Nová kompletne neinvazívna renálna denervácia teda predstavuje ďalší veľký krok vpred v liečbe rezistentnej hypertenzie,” hovorí MUDr. Petrů.

Po Prahe metódu zavedie aj Brno

“Pre vývoj tejto liečby je ohromne dôležitá interdisciplinárna spolupráca. Sme hrdí na to, že sa na vývoji tejto inovatívnej technológie podieľajú dve české centrá – jednak Nemocnica Na Homolce a jednak I. Interná kardioangiologická klinika z nemocnice svätej Anny v Brne pod vedením MUDr. Zdeňka Stárka, Ph.D.,” hovorí profesor Neužil. U svätej Anny budú zavádzať metódu v najbližších dňoch.

Kardiológovia Nemocnice Na Homolce metódu renálnej denervácie pomocou rôznych foriem energie aplikujú úspešne už štyri roky a vykonali ju vôbec ako prví v Českej republike. Pôvodne používali rádiofrekvenčnú energiu, ďalším krokom vpred bolo využitie ultrazvuku, ktorý je efektívnejší a k pacientovi šetrnejší. Vo svetovej premiére ho použili po prvý raz v apríli 2012. Len o päť mesiacov neskôr postup zdokonalili tým, že pôsobili na nervové vlákna ultrazvukovou energiou zvonku obličkovej tepny. Doteraz sa tak dialo z jej vnútra, čo so sebou prinášalo určité poškodenie cievnej steny. Ak sa však energia aplikovala cez kožu zvonka tela chorého, pri presnom zameraní (fokusovaní) nezasiahla cievnu stenu, a teda oveľa menej zaťažila pacientov organizmus. Dovŕšením vývoja je súčasná zavádzaná inovatívna technológia bez jediného vpichu, uvádza tlačová správa nemocnice.

Zdroj: www.homolka.cz

Foto: Nemocnica Na Homolce, Praha, zľava MUDr. Jan Petrů a prof. MUDr. Neužil,CSc., FESC počas zákroku.