Svetový deň výživy si pripomíname útokom na obezitu

IMG_9909

16. októbra si pripomíname Svetový deň výživy. Od roku 1981 ho podporuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Pripadá na dátum, kedy sa v roku 1945 začala činnosť Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Je to každoročne príležitosť informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových krajinách.

„Ako jeden z kľúčových bodov je samotná výživa a dostupnosť potravín vo vzťahu k prevencii chronických neinfekčných chorôb, ako je napríklad obezita. Aj preto je v tomto roku Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti Svetového dňa výživy organizátorom kampane Odstráň obezitu!, na ktorej sa zúčastňuje všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) na Slovensku, vrátane banskobystrického,” hovorí vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ Banská Bystrica MUDr. Silvia Kontrošová.

Prieskum EHES z roku 2011 (European Health Examination Survey – Zisťovanie zdravotného stavu Európanov) v Slovenskej republike u dospelej populácie vo veku od 18 do 64 rokov, ako aj Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13- a 15-ročných školákov (prieskum, uskutočnený v rokoch 2009-2010) ukázali nie potešiteľné tendencie. Ako informovala hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová, až 36,2 percenta Slovákov vo veku 18 až 64 rokov má nadváhu a 25,6 percent obezitu. Horšia situácia je u mužskej populácie – 43 percent má nadváhu a 26 percent obezitu, kým nadváhou trpí v SR 31 percent a obezitou 25 percent žien. Vo veku od 18 do 24 rokov má nadváhu 20 percent mládeže a medzi 11-, 13- a 15-ročnými je 13-15 percent s nadhmotnosťou a obezitou. Odborníci aj preto dávajú do pozornosti Slovákom trinásť odporúčaní k správnej výžive.

Od zvýšenia spotreby celozrnných cereálnych výrobkov, zvýšenia spotreby domácej zeleniny a ovocia, zníženia príjmu živočíšnych tukov o 20 percent, zvýšenia spotreby strukovín, hydiny, rýb, či iného mäsa s nízkym obsahom tuku a soli a naopak zníženého príjmu potravín s vysokým obsahom cukru, sladených nápojov a sladkostí. Zároveň odporúčajú znížiť príjem potravy s vysokým obsahom soli, znížiť spotrebu alkoholu a uprednostniť pri príprave jedla varenie, dusenie, pečenie či prípravu jedla v pare. „Dôležité pri udržaní si správnej hmotnosti je aj konzumácia pestro zloženej stravy s prevahou potravy rastlinného pôvodu rozloženej na 4 až 5 denných dávok, dodržiavať pitný režim prispôsobený veku a fyzickej záťaži, uprednostniť pitnú a pramenistú vodu a striedať minerálne vody. Začať treba už od malička- podporujeme dojčenie a bezpečnú, primeranú doplnkovú stravu od 6 mesiacov veku“ vymenúva odporúčané zásady správnej výživy MUDr. Kontrošová.

Ilustračné foto: archív redakcie