SVLS rokovalo s vedením ÚDZS o prehliadkach mŕtvych

nemocnicaDňa 18.1.2018 sa uskutočnilo rokovanie prezidentky Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)  Moniky Paluškovej a členky Výboru SVLS Patrície Eftimovej s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomášom Haškom a riaditeľom Sekcie Súdneho lekárstva a patologickej anatómie Michalom Palkovičom.
Cieľom pracovného stretnutia boli pravidlá uplatňovania novely zákona o prehliadkach mŕtvych (12/2017) v praxi. Ako zdôraznila Monika Palušková, lekári v teréne majú málo oficiálnych informácií, preto je žiaduce, aby ÚDZS vydal zrozumiteľné formálne stanovisko o tom, ako bude v najbližších mesiacoch realizovať obstarávanie organizátorov a to, ako budú prehliadky prebiehať do začatia vykonávania prehliadok vysúťaženým organizátorom. Súčasne požiadala vedenie ÚDZS o zodpovedanie súboru otázok, ktoré lekárov najviac zaujímajú. Otázky adresované ÚDZS a jeho odpovede sa nachádzajú na www.svls.sk
“SVLS kontroluje aplikáciu novely zákona v praxi,” povedala Monika Palušková. “Po negatívnych skúsenostiach z obdobia 13 rokov, kedy sme boli rukojemníkmi systému, budeme veľmi pozorne sledovať transparentnosť a spravodlivosť pri výkonoch prehliadok mŕtvych.” Ako uviedla, SVLS posledné tri roky obetovalo nesmierne veľa času a energie návrhom na zmenu legislatívy platnej do roku 2018, ktorá diskriminovala všeobecných lekárov. “Súčasnú novelu zákona SVLS nepovažuje za optimálnu, ale určite je zásadným pozitívnym krokom vpred,” dodala Palušková. “Oceňujem snahu vedenia ÚDZS nový systém čo najskôr sfunkčniť v plnej miere. SVLS bude naďalej nápomocné pri jeho aplikácii v praxi,” uzavrela.
Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
Foto: fotolia.com