Trnavská nemocnica predáva pozemky, zistili sa pochybenia

man and woman signing contract paper

Fakultná nemocnica (FN) v Trnave je bližšie k tomu, aby sa zmenil územný plán (ÚP) mesta Trnavy v jej prospech. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) požiadala, aby časť jej nevyužívaných pozemkov zmenilo na účely obchodu a občianskej vybavenosti. Predtým ich ako nezastaviteľné za 2,14 milióna eur predala súkromnej spoločnosti. Tá tam chce postaviť obchodné centrum.

Poslanci začatie procesu za účelom zmeny ÚP odklepli po dlhej diskusii na svojom zasadnutí v utorok 29. apríla. Napriek tomu, že niektorí poukázali na viaceré sporné otázky v procese a na samotný účel zmeny, zámer dostal napokon dostatočný počet hlasov. Na zasadnutí sa zúčastnil aj poslanec Národnej rady SR, Trnavčan Jozef Viskupič, ktorý poslancov upozornil, že lokalita nepotrebuje ďalšie obchodné centrum a aj na cenu, za ktorý bol nepotrebný majetok FN predaný.

Poslanec Matej Lančarič poukázal na zaťaženosť územia i skutočnosť, že v tesnom susedstve objektu zostane neurologický a gynekologicko-pôrodnícky pavilón. Pacienti budú najskôr obťažovaní hlukom počas výstavby a potom zo zásobovania prevádzok. Problémom podľa poslanca Štefana Krištofíka i ďalších je, že nemocnica najskôr pozemok predala a až potom zažiadala o zmenu územného plánu. Upozornil na nesúlad, keď o zmenu ÚP nežiada nový vlastník, ale nemocnica. V diskusii odznelo i upozornenie, že predefinovaný pozemok nadobudne podstatne vyššiu hodnotu v porovnaní s kúpnou cenou.

Súčasťou projektu výstavby obchodného centra je i nové napojenie na cestnú komunikáciu na Tamaškovičovej ulici a vybudovanie okružnej križovatky v napojení na Bulharskú ulicu. Riaditeľ FN Martin Tabaček vo svojom vystúpení pred poslancami deklaroval, že získané prostriedky nemocnica využije na nákup nových technológií. Zároveň predstavil víziu rozvoja FN, ktorá sa odvíja od výstavby nového pavilónu pri Žarnovovej ulici, kde je v súčasnosti dlhoročná výsadba stromov. Do moderného pavilónu, ktorý by sa napojil na súčasný pavilón chirurgických disciplín, by sa mali presťahovať ďalšie kliniky. Tým by sa uvoľnili objekty, ktoré sa dostanú do susedstva s obchodným centrom. Aj s nimi sa počíta na odpredaj, čím by sa podľa Tabačeka znížila celková rozloha areálu FN. V rámci konania pre zmenu územného plánu sa uskutoční aj verejné prerokovanie, vyjadriť sa okrem dotknutých inštitúcií budú môcť aj občania.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com