Týždeň priniesol pokles chorobnosti aj tri nové prípady SARI

Child at the doctorV práve sa končiacom 10. kalendárnom týždni ošetrujúci lekári zaznamenali mierny pokles akútnych respiračných ochorení (ARO) a tri nové prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). Ide o tri ženy a to z Trnavského, Trenčianskeho a z Banskobystrického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených spolu 22 prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR, v tomto týždni bolo na ARO chorých 47 002 ľudí. Najvyššia chorobnosť bola v Banskobystrickom a v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji.

Ochorenia sprevádzali komplikácie u 1 222 osôb, čo je 2,6% zo všetkých ARO. Išlo najmä o sinusitídy (724), pneumónie (213) a otitídy (285).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2014 hlásených 5 099 ochorení (chorobnosť 164,9/100 000), čo je 10,8% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (447,7/100 000).

Výsledky viologických vyšetrení

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10. kalendárnom týždni 2014 vyšetrených 43 nazopharyngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér sa potvrdil:

 • v jednom prípade vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm-like,
 • v štyroch prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2)-like
 • v jednom prípade RS vírus,
 • v dvoch prípadoch adenovírus.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 004 vzoriek biologického materiálu (480 nazofaryngeálnych výterov a 524 dvojíc sér), z ktorých bol:

 • - v desiatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
 • - v 11 prípadoch RS vírus,
 • - v 15 prípadoch adenovírus,
 • - v jednom prípade potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
 • - v siedmich prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – like,
 • - v jednom prípade vírus chrípky typu A/Victoria/361/2011(H3N2) – like,
 • - v ôsmich prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2) – like.

Autor: ok

Foto: fotolia.com