Ukončili najväčšiu rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nový moderný urgentný príjem, operačné sály a centrálnu sterilizáciu slávnostne odovzdali do užívania v pondelok, 7. októbra 2013 vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, za účasti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej.

Komplexná rekonštrukcia celého bloku nemocnice s investíciou 26,5 milióna eur z európskych fondov trvala dva roky a prebiehala počas plnej prevádzky. “Predstava, že to môžme zvládnuť za plnej nemocničnej prevádzky, bola neuveriteľná. Museli sme operovať v extrémnych podmienkach, naši pacienti museli byť ošetrovaní v pohotovostnej službe v náhradných, provizórnych priestoroch. Pracovníci centrálnej sterilizácie museli zvládnuť svoju dôležitú prácu v komplikovanom prostredí. Nedá sa slovami vyjadriť môj obdiv a úcta”, povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Vladimír Baláž.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica patrí k najväčším na Slovensku a jej súčasné priestory slúžia svojim pacientom už viac ako tri desaťročia. Operačné sály, na ktorých sa odohráva špičková chirurgia, do prestavby svojím technickým stavom balansovali na hranici splnenia technických noriem a hygienicko-epidemiologického režimu. Bolo preto absolútnou nevyhnutnosťou pristúpiť ku komplexnej stavebnej rekonštrukcii aspoň časti prevádzok nemocnice.

V roku 2009 vedenie nemocnice požiadalo na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo 2007 – 2013 predloženú žiadosť  a projekt FNsP F.D. Roosevelta v roku 2010 schválilo. V septembri 2011 sa začala najväčšia rekonštrukcia v histórii nemocnice – Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. Dodávateľom stavby, sa na základe výsledku verejnej súťaže stala spoločnosť Váhostav – SK, a.s.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská konštatovala, že sa začína nová etapa rozvoja banskobystrickej nemocnice, ktorú charakterizuje využívanie najmodernejších medicínskych technológií. „Som presvedčená, že je to vynikajúca správa pre pacientov a zároveň dôkaz toho, že v našich nemocniciach sa inovuje a realizujú sa prospešné zmeny. Veľkým prínosom je zvýšenie počtu diagnostických a operačných výkonov, ako aj zvýšenie bezpečnosti pacientov, pričom sa zníži priemerná doba hospitalizácie a skvalitňujú sa aj pracovné podmienky zdravotníckych pracovníkov. Zmodernizované pracoviská posúvajú nemocnicu k oveľa vyššiemu štandardu a verím, že to tak budú vnímať aj pacienti,“ povedala.

Výsledkom ukončenia rekonštrukcie v septembri 2013 je 16 operačných sál oproti pôvodným dvanástim, na ktorých sa nachádza 17 operačných stolov, 18 prebúdzacích lôžok, moderný urgentný príjem a centrálna sterilizácia.

Široký priestor na ďalší rozvoj chirurgických odborov

Operačné sály svojím vybavením a  technológiami dnes dosahujú štandard vyspelých európskych krajín. Ich najväčší prínos spočíva vo zvýšení kapacity operačných sál, čo nám umožní operovať viac a efektívnejšie. Pre pacienta to znamená, že na niektoré výkony bude čakať kratšie.

Vybavenie a  technológie poskytujú priestor na ďalší rozvoj chirurgických odborov:

 • Neurochirurgická klinika má získaním druhej operačnej sály možnosti na rozšírenie programu operácií chrbtice.
 • Oční chirurgovia majú po prvýkrát k dispozícii špeciálne operačné stoly s integrovaným kreslom pre operatéra.
 • Gynekológovia majú špeciálnu sálu pre endoskopické operácie.
 • Ortopédi môžu rozšírením počtu sál zvýšiť počet operácií kĺbových náhrad, na ktoré v poradovníkoch zdravotných poisťovní čakajú tisícky pacientov.
 • 3D RTG traumatológom umožňuje trojdimenzionálne zobrazenie zlomeniny, vďaka čomu operatér postrehne detaily, ktoré pri 2D zobrazení nie sú jednoznačne viditeľné.
 • Transplantačná operačná sála je vybavená takými „špecialitami“ ako, prístroje na rozmrazovanie krvnej plazmy a krvi, prístroj na autotransfúziu krvi. Rapid Infusion set kontroluje a dopĺňa veľké straty krvi, ku ktorým počas transplantácie pečene dochádza.
 • Novovybudované prebúdzacie izby poskytujú anestéziologickému personálu lukratívne zázemie pre vykonávanie ich odbornej činnosti.

Medzi ďalšie technologické vymoženosti patrí vysokokvalitná klimatizácia, ktorá nebude regulovať len teplotu vzduchu, ale aj jeho vlhkosť. Laminárne prúdenie vzduchu znižuje riziko kontaminácie operačného poľa a zabezpečí na sále superaseptické prostredie. Operačné lampy produkujú vďaka LED diódam studené svetlo, čo si najmä lekári počas niekoľko hodín trvajúceho výkonu veľmi pochvaľujú. Novou je aj možnosť nastavovať intenzitu ostatného osvetlenia sály.

Osem sál je vybavených predprípravou na jednoduché pripojenie digitálneho kamerového systému, čím sa umožní online  sledovať v HD kvalite priebeh operácie.

Oddelenie centrálnej sterilizácie prešlo rekonštrukciou celkových priestorov a jeho členenia, a  vybavením novou prístrojovou technikou (práčky – umývačky, sterilizátory), ktorá zabezpečí dôkladnú dezinfekciu a sterilizáciu s monitorovaním celého cyklu. Nemocnica bude lepšie pripravení na hromadné nešťastia.

Zmena manažmentu pacienta na urgente

Komplexnou prestavbou urgentného príjmu sa zvýšili počty a členenie ambulancií, čo nám umožní zásadne zmeniť manažment pacienta. Vynovené a estetické priestory zabezpečia čakajúcim pacientom vyšší komfort.Kvalitné a moderné technické vybavenie rozšíri možnosti diagnostiky. Urgent bude mať vlastné digitálne RTG aj CT. Pribudla emergentná časť so zákrokovou sálou, kde bude možné ihneď operovať pacienta bezprostredne ohrozeného na živote. Vďaka modernizácii urgentného príjmu bude nemocnica lepšie pripravení aj na prípadné hromadné nešťastia.

Prínos projektu v kocke:

 • Zvýšenie kapacít diagnostických a operačných výkonov.
 • Zníženie priemernej doby hospitalizácie.
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti budov.
 • Zvýšenie bezpečnosti pacientov a zamestnancov pri výkone zamestnania.
 • Zvýšenie efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

strihanie pásky zmenšené

Foto: redakcia a archív FNsP FDR/ Juraj Slota