Upozornenie – ŠÚKL sťahuje z trhu dva lieky

ŠÚKL

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Carzap 32 mg, tbl 28×32 mg (blis.PVC/PVDC/Al), č. šarže: 1438A097 z úrovne distribučných spoločností a lekární.

Dôvodom stiahnutia je nesúlad s registračnou dokumentáciou – údaje na vonkajšom obale a  v písomnej informácii pre používateľa (PIL) danej šarže lieku sú v českom jazyku. Stiahnutie lieku má preventívny charakter.

V súvislosti s užívaním lieku Carzap 32 mg, tbl 28×32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) neboli hlásené žiadne podozrenia na nežiaduce účinky lieku.

Liek Carzap 32 mg, tbl 28×32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov angiotenzínu II. Jeho účinok je spôsobený tým, že uvoľňuje a rozširuje cievy. Tým pomáha znižovať  krvný tlak. Uľahčuje tiež  srdcu vháňať krv do všetkých častí tela. Carzap sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých pacientov a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov.

Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, nakoľko na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže lieku.

 Oznámenie o stiahnutí lieku Carzap 32 mg, tbl 28×32 mg (blis.PVC/PVDC/Al) z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA, tbl ent 100×500 mg (blis.PVC/Al), č. šarže: 249715 z úrovne distribučných spoločností a lekární.

Dôvodom stiahnutia je nesúlad s registračnou dokumentáciou – daná šarža bola zabalená do českých obalov so slovenskou písomnou informáciou pre používateľa (PIL) humánneho lieku a distribuovaná na slovenský trh. Stiahnutie lieku má preventívny charakter.

V súvislosti s užívaním lieku KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA, tbl ent 100×500 mg (blis.PVC/Al) neboli hlásené žiadne podozrenia na nežiaduce účinky lieku.

Liek KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA, tbl ent 100×500 mg (blis.PVC/Al) je liek obsahujúci draslík. Draslík je základnou súčasťou telesných tekutín, má významnú úlohu pri mnohých fyziologických pochodoch, dôležitých pre normálnu činnosť nervového systému, svalstva, srdca a obličiek. Chlorid draselný sa používa predovšetkým na doplnenie draslíka pri jeho nedostatku v organizme, pri zvýšených stratách draslíka močom: pri podávaní niektorých diuretík (liekov, ktoré zvyšujú tvorbu a vylučovanie moču), pri niektorých ochoreniach obličiek, ak je zvýšená tvorba moču, pri dlhodobej liečbe vysokými dávkami kortikosteroidov (hormónov kôry nadobličiek). Chlorid draselný sa používa na udržanie optimálnej koncentrácie draslíka v sére u pacientov s poruchami srdcového rytmu a rizikom cievnej mozgovej príhody, pri zvýšenom krvnom tlaku.

Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, nakoľko na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže lieku.

 Oznámenie o stiahnutí lieku KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA, tbl ent 100×500 mg (blis.PVC/Al) z trhu

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Foto: Štátny ústav pre kontrolu liečiv