V Banskobystrickom kraji vypukli dve epidémie hepatitídy A

Dentist putting on glovesDve epidémie vírusovej hepatitídy typu A (VHA) zaznamenali epidemiológovia v Banskobystrickom kraji. 12 prípadov ochorení a zabezpečených 57 osôb, ktoré prišli do kontaktu s chorými pochádza zo Žiaru nad Hronom. Sporadický prípad VHA u 69-ročnej ženy hlási aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Lučenec. V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Rimavskej Sobote zas vypuklo hnačkové ochorenie. Zo 139 exponovaných osôb (91 klientov zariadennia a 48 zamestnancov) ochorelo 16 klientov.

Skončili na infekčnom

Lekári pre deti a dorast nahlásili RÚVZ v Žiari nad Hronom laboratórne potvrdené ochorenie na VHA u rómskeho žiaka nultého ročníka ZŠ v Žiari nad Hronom. V rámci protiepidemiologických opatrení v spolupráci s pediatrom, ktorý má v zdravotnej starostlivosti prevažnú väčšinu detí a dorastu z ohniska nákazy (tri rodiny žijúce v priamom kontakte) bolo postupne zachytených ďalších 11 prípadov ochorení. “Laboratórne vyšetrenie potvrdilo podozrenie na toto vírusové ochorenie aj u nich. Všetky deti boli postupne hospitalizované na infekčnom oddelení v Banskej Bystrici. V protiepidemických opatreniach v rodinách žijúcich v zlých hygienických podmienkach v časti Pod Kortinou a na školách v Žiari nad Hronom sa pokračuje,” uviedla Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica.

Sporadický prípad VHA hlási aj RÚVZ Lučenec. Ide o 69 ročnú ženu z Lučenca, žijúcu v štandardnom hygienickom prostredí. Koncom novembra bola hospitalizovaná na pľúcnom oddelení v Lučenci, kde ju na základe zvýšených hepatálnych a ďalších testov s pozitívnym výsledkom preložili na tamojšie infekčné oddelenie. Protiepidemiologické opatrenia v ohnisku odborníci už vykonali.

Príčiny ochorenia zisťujú

V Domove dôchodcov a domov sociálnych služieb v Rimavskej Sobote zaznamenali od 27.novembra do 3. decembra tohto roku výskyt hnačkových ochorení. Zo 139 exponovaných osôb (91 klientov zariadenia a 48 zamestnancov) ochorelo 16 klientov. Všetkým odobrali vzorky, výsledky laboratórnych vyšetrení sú negatívne. Epidemiológovia ešte nariadili odber stolice na vírusovú etiológiu ochorení. Boli odobraté tiež vzorky stravy z dvoch po sebe idúcich dní. V epidemiologickom vyšetrení sa pokračuje.

Autor: (ok)

Foto: Fotolia