V októbri sa v Bardejovských kúpeľoch bude konať konferencia o obezite

Active family - mother and kids running, biking, rollerblading

V Bardejovských kúpeľoch sa bude konať v dňoch 3. 10. – 5. 10. 2014 konferencia Dni praktickej obezitológie 2014. Odborné podujatie  sa bude venovať nielen obezite, ale aj s ňou súvisiacim komplikáciám (metabolickým, kardiovaskulárnym) a vhodným dietetickým opatreniam či pohybovým aktivitám.

Organizátori pozývajú na podujatie nielen lekárov so záujmom o túto oblasť medicíny, ale aj sestry. Po absolvovaní vzdelávania na konferencii účastníci obdržia 16 kreditov za účasť a 2 kredity môžu získať za úspešné vyplnenie autodidaktického testu.

Program podujatia môžete nájsť v sekcii Vzdelávanie (Prešovský samosprávny kraj) alebo tu:  DPO 2014_program web

Autor: poly

Foto: fotolia.com