V Čechách povolili pôrody iba s asistentkou, aj ambulantné pôrody

Newborn baby with mother minutes after the birthV českých pôrodniciach budú môcť ženy od januára 2014 priviesť svojho potomka na svet bez prítomnosti lekára, len s pôrodnou asistentkou. Ďalšou novinkou sú tzv. ambulantné pôrody, ktoré by mali riešiť predčasné odchody matiek s novorodencami z pôrodnice.

Pôrod len s pôrodnou asistentkou je kompromisným riešením, ktoré pripravila pracovná skupiny pri českom ministerstve zdravotníctva zaoberajúca sa alternatívnymi možnosťami ku klasickému pôrodu.

„Pôrod iba za prítomnosti pôrodnej asistentky môže z bezpečnostných dôvodov prebiehať rovnako ako akýkoľvek iný pôrod len v zariadeniach na to určených – teda v riadne vybavených pôrodniciach. Rozdiel oproti súčasnému stavu je v tom, že lekár bude k pôrodu privolaný až v prípade nečakaných komplikácií. Toto riešenie garantuje rodičkám, ktoré si z osobných dôvodov neprajú mať pri pôrode lekára, žiadanú mieru súkromia. Na druhej strane bude možné poskytnúť rodičke i novorodencovi v prípade nutnosti okamžitú lekársku starostlivosť,“ vysvetlil námestník ministra pre zdravotnú starostlivosť Ferdinand Polák, ktorý viedol rokovanie pracovnej skupiny.

Tento spôsob pôrodu bude možný len v prípade, ak ho schváli ošetrujúci pôrodník. Ten urobí vstupné vyšetrenie, skontroluje dokumentáciu o priebehu tehotenstva, a pokiaľ nebude predpokladať komplikovaný pôrod, odovzdá rodičku do starostlivosti pôrodnej asistentky.

Pôrod len s pomocou pôrodnej asistentky už v ČR premietli do návrhu vyhlášky – Zoznamu zdravotníckych výkonov, ktorý začne platiť od januára 2014. Aj naďalej je však všetkým ženám v ČR zaručená možnosť rodiť pod priamym dohľadom kvalifikovaného lekára-pôrodníka.

Ambulantný pôrod

Novinkou v českých pôrodniciach je tiež tzv. ambulantný pôrod. Ten je určený tým matkám, ktoré chcú opustiť brány zariadenia už niekoľko hodín po pôrode, resp. skôr než po doporučených 72 hodinách. „Jednoznačne odporúčam zostať s novorodencom v pôrodnici tri dni po pôrode. Počas tejto doby sa robí celý rad potrebných vyšetrení, prebieha novorodenecký screening a riešia sa prípadné komplikácie, ako je napríklad novorodenecká žltačka. Pokiaľ sa ale žena napriek odporúčaniam lekárov rozhodne pôrodnicu opustiť skôr, snažili sme se pripraviť také podmienky, aby sme všetky riziká s tým spojené eliminovali na minimum,“ vysvetľuje námestník Polák.

Ministerstvo preto vypracovalo metodický návod, ako v prípade predčasného odchodu z pôrodnice postupovať. Mamička bude mať možnosť druhý deň po prepustení priviezť novorodenca do pôrodnice alebo na detské oddelenie na ambulantnú kontrolu. Pokiaľ nebude chcieť na túto kontrolu znovu cestovať, môže dieťatko skontrolovať praktický pediater v mieste bydliska. Ten dieťa vyšetrí, ale nebude mať povinnosť novorodenca zaregistrovať do svojej ambulancie. Avšak v prípade, že pri vyšetrení vysloví podozrenie na neadekvátny vývoj či neprospievanie dieťaťa, doporučí rodičom okamžitý návrat do pôrodnice, respektíve na neonatológiu. „Už dnes se stáva, že matka odchádza z pôrodnice s dieťaťom tzv. na reverz skôr než po doporučených 72 hodinách. V takom okamihu se ocitá v akomsi vákuu, kedy systém presne nevie, ako s týmto jej rozhodnutím naložiť, kto má napríklad kontrolovať zdravotný stav novorodenca v prvých hodinách po pôrode mimo pôrodnice,“ vysvetľuje Ferdinand Polák dôvody prijatia metodického návodu, ktorý podľa neho práve tieto situácie rieši.

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia

.