V Čechách už pozvali na skríning rakoviny tisícky poistencov

Doctor With Patient Getting Mammogram X-ray TestPrvých 150 000 klientov českých zdravotných poisťovní dostalo v januári tohto roku adresné pozvánky na preventívne vyšetrenia rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka. Na vyšetrenia pozývajú najviac ohrozené skupiny obyvateľstva: na mamografiu ženy vo veku 45 až 70 rokov, na skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka mužov i ženy od 50 do 70 rokov, na vyšetrenie karcinómu krčka maternice – ženy od 25 do 70 rokov. V prvom kole v Čechách takto oslovia približne 1,8 milióna poistencov a v ďalšom pozvú tých, ktorí na prvú výzvu nereagovali. Celkove by sa výzva na vyšetrenie mohla dotknúť až 3,6 milióna ľudí.

Informačná kampaň vysvetľuje

Prvú fázu spoločného projektu českého ministerstva zdravotníctva a tamojších zdravotných poisťovní má podporiť aj informačná kampaň na jeho podporu, ktorú odštartovali v týchto dňoch a ktorá je určená širokej verejnosti. V televíznych a rozhlasových spotoch vystúpia s osobnými odkazmi z vlastných skúseností Chantal Poullain, Ilona Svobodová, Jan Čenský, ale odznejú aj výzvy lekárov.

,,Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť preventívnych vyšetrení, ktoré dokážu odhaliť nádorové ochorenie včas. Rozdiel medzi včasným a neskorým odhalením môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou,“ povedal minister zdravotníctva ČR Svatopluk Němeček. Občanov vyzval, aby na preventívne vyšetrenie prišli.

Rozpočet projektu bol schválený v celkovej výške cca 107 miliónov korún českých. Na samotné pozývanie je vyčlenených približne 62 miliónov. Projekt je z 85% financovaný z európskych zdrojov, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a mal by trvať do 30. júna 2015.

Prevencia môže zabrániť zbytočnej smrti

Kolorektálny karcinóm je v ČR druhým najčastejším nádorovým ochorením a jeho výskyt stále rastie. Každoročne naň ochorie až 8 000 osôb a viac ako 4 000 mužov a žien na toto ochorenie zomiera. Len 50% ľudí prežije päť rokov. ,,Je tragickou skutočnosťou, že kolorektálny karcinóm pôsobí tak veľké straty, hoci je to jeden z najlepšie prevenciou ovplyvniteľných a liečiteľných nádorov, ak sa zistí vo včasnom štádiu. Bohužiaľ účasť na preventívnom kolorektálnym skríningu nedosahuje ani 25%,“ konštatoval prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., vedúci programu skríningu karcinómu kolorekta.

Na rakovinu prsníka ochorie v ČR ročne takmer 7 000 žien a približne 2 000 žien tomuto ochoreniu podľahne. Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., vedúci programu skríningu karcinómu prsníka uvádza: „Pri vysokej účasti žien je možné preventívnym mamografickým vyšetrením znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka dokonca až o 40 %.”

Na rakovinu krčka maternice v ČR ochorie ročne viac ako 1 000 žien a asi 400 žien na tento karcinóm zomiera. „Tento nádor a stavy, ktoré mu predchádzajú, postihuje aj mladé ženy. Je spôsobený infekciou rizikovými typmi ľudského papilomavírusu. S touto infekciou sa počas života stretne približne 80% žien aj mužov. Vo väčšine prípadov našťastie samovoľne odznie. Pokiaľ ale infekcia v tele pretrváva, môže sa začať tvoriť nádor, ktorý v počiatočných fázach nespôsobuje žiadne ťažkosti, a tak môže byť odhalený len pri pravidelných preventívnych gynekologických prehliadkach, ktoré v súčasnosti navštevuje len sotva polovica žien,” upozorňuje na zradnosť ochorenia MUDr. Vladimír Dvořák , vedúci programu skríningu karcinómu krčka maternice.

Autor: ok

Foto: fotolia.com