V ČR nevznikne fond na prevenciu závislostí, rozhodla vláda

Svatopluk Němeček

Niekoľko mesiacov sa v Českej republike (ČR) intenzívne diskutovalo o možnosti vzniku štátneho fondu pre prevenciu závislostí, ktorý mal byť financovaný zo spotrebnej dane za tabak a alkohol. Legislatívna rada vlády ČR však tento návrh odmietla.

Minister zdravotníctva Svatopluk Němeček chce od budúceho roka presadiť úplný zákaz fajčenia klasických aj elektronických cigariet v reštauráciách aj na kultúrnych podujatiach. V súčasnosti v ČR už platí zákon, ktorý zakazuje fajčenie vo vlakoch, na staniciach a zastávkach aj vo verejných budovách. Majitelia prevádzok, kde sa podáva jedlo, si môžu vybrať, či sa v ich priestoroch bude fajčiť – v takom prípade musia stavebne oddeliť fajčiarske časti podniku od nefajčiarskych.

Novinkou je aj návrh, aby bol zakázaný predaj cigariet a alkoholu v automatoch. Navyše pokiaľ by v baroch alebo iných prevádzkach bola odhalená prítomnosť detí pod vplyvom alkoholu, bolo by možné takýto podnik uzavrieť až na dva dni.

Návrh zákona narazil na argumenty o zásadnom vplyve na štátny rozpočet – zníženie spotreby tabaku a alkoholu by znamenalo aj zníženie výberu spotrebnej dane. Svatopluk Němeček vyčíslil náklady spoločnosti na sanáciu dôsledkov užívania tabaku, alkoholu a ilegálnych drog na 56,2 miliardy českých korún ročne, pričom 33,1 miliardy pripadá na tabak a 16,4 miliardy na alkohol. “Pokiaľ by došlo k zníženiu spotreby tabaku o 5 percent, klesli by príjmy štátneho rozpočtu o 2,1 miliardy korún. Pre sociálny a zdravotný rezort by to však znamenalo pokles chorobnosti, invalidity a úmrtnosti na následky užívania legálnych aj nelegálnych drog a úsporu 5,5 miliardy korún ročne,” uzvarel minister zdravotníctva ČR.

Autor: poly

Foto: TASR