V komárňanskej nemocnici vynovili orientačný systém

Foto_1 nová orientačná tabuľaCelkom nový orientačný systém v slovenskom i maďarskom jazyku pribudol v týchto dňoch v areáli Všeobecnej nemocnice Komárno, kde sa nachádza viac než 30 budov. Nahradil niekoľko desaťročí staré a už nevyhovujúce značenie, podľa ktorého sa pacienti a návštevníci nedokázali správne orientovať. Nové značenie by malo hľadanie ambulancií a oddelení výrazne urýchliť a zjednodušiť.

„K vstupnej bráne nemocnice sme postavili novú, farebnú orientačnú tabuľu v slovensko-maďarskom vyhotovení. Má zabudovaný súmrakový spínač, ktorý automaticky zapne resp. vypne podsvietenie tabule v závislosti od intenzity okolitého svetla. Vďaka tomu sa nestratia ani pacienti, ktorí k nám prídu po zotmení,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Pribudli aj označenia vstupov do budov. Každý pavilón má svoju farbu a písmeno. A ak má budova viac vstupov, k písmenu je priradené aj číslo. S vytvorením nového orientačného systému tento rok počítali aj pri plánovaní investícií. S jeho realizáciou však finančne pomohla aj spoločnosť AGEL.

„Snažíme sa pre našich pacientov vytvoriť nemocnicu, v ktorej budú ošetrení profesionálmi, a v ktorej sa budú cítiť príjemne a bezpečne. Veríme, že nový navigačný systém uľahčí orientáciu nielen pacientom, ale aj ich príbuzným a návštevám,“ dodal riaditeľ nemocnice.

Všeobecná nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre 107 tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno.