V Košiciach sa začal SOMED2013

DSC_0029 kopie

Komplexné vedecké fórum v oblasti mikrobiálnej ekológie pre vedcov, výskumníkov a poskytovateľov technológií z 25 krajín sveta SOMED2013 sa dnes začalo v Košiciach. Až do štrvtku, 26. septembra na ňom bude približne sto, prevažne zahraničných účastníkov diskutovať o aktuálnych pokrokoch v klinickej mikrobiológii, vplyve antibiotík na mikrobiálnu ekológiu a úlohe mikrobiálnych biofilmov pre zdravie človeka.

“Ťažiskovou témou je antibiotická rezistencia, úloha mikroflóry v regulácii fyziologických funkcií organizmu, hlavne imunitného systému a metabolizmu a tiež možnosti modulácie črevnej flóry, úloha mikroorganizmov a mikrobiálneho biofilmu pri chorobách a možnosti prevencie ochorení moduláciou mikroflóry,“ hovorí prednosta Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach MVDr. Alojz Bomba DrSc.

Ako dodal, cieľom tohto odborného podujatia je nielen prezentovať výsledky výskumov realizovaných v rôznych krajinách, ale tiež hľadať praktické aplikácie s pozitívnym dopadom na ľudské zdraviea v oblasti prevencie ochorení. Nepôjde teda len o výmenu vedeckých poznatkov a odbornú diskusiu medzi delegátmi z celého sveta z akademickej oblasti, ale aj z oblasti priemyslu, aby sa nové poznatky dostávali do praxe.

SOMED2013 je v poradí už 36. podujatím medzinárodnej Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby založenej v roku 1978, na čele ktorej stojí v súčasnosti americký profesor Andrew B. Onderdonk. Ako informovala hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Jaroslava Oravcová, cieľom tejto spoločnosti je výmena najnovších poznatkov v oblasti vzťahu črevnej mikroflóry v oblasti zdravia a chorôb s efektom minimalizovať riziko vzniku ochorení a Slovensko má v nej účasť od roku 2012, kedy sa stal členom jej výboru prednosta Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach MVDr. Alojz Bomba DrSc. Práve tomu sa podarilo presadiť, aby sa tohoročný kongres, ktorý sa každoročne koná v inom štáte, mohol zorganizovať v Košiciach.

Foto: archív UPJŠ