V Košiciach si pripomenuli 25 rokov od prvej transplantácie obličky

operácia 1Celkove 811 transplantácií obličiek má na svojom konte k 20. októbru 2013 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, ktorá si v tomto roku pripomína 25 rokov od prvej transplantácie obličky. Dnes sa v tejto nemocnici realizuje komplexný odberový a obličkový transplantačný program. Doteraz tu odber orgánov urobili od 327 darcov s potvrdenou mozgovou smrťou. Náročný, no efektívny program transplantácií obličiek od žijúcich darcov bol ako moderný medicínsky postup v Transplantačnom centre UN LP Košice etablovaný v auguste 2004, pričom ku dnešnému dátumu sa mu podrobilo 31 pacientov.

Ako uviedla hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová, začiatky transplantačného programu v Košiciach sa datujú k roku 1986, kedy tím lekárov pod vedením akademika E. Matějíčka začal robiť odbery obličiek od darcov orgánov s potvrdenou mozgovou smrťou pre Transplantačné centrum v Bratislave. Spolupráca s týmto centrom a tiež  Transplantačným centrom IKEM v Prahe vyvrcholila 20. novembra 1988, kedy sa na pôde Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach uskutočnila prvá transplantácia obličky, opäť pod vedením akademika Emila Matejíčka.

,,V poslednom období zaznamenávame pokles počtu darcov orgánov. Okrem nevyhnutnej podpory darcovského programu v našom regióne plánujeme v najbližšom období významne zvýšiť aktivity v oblasti transplantácie obličiek od žijúcich darcov (dnes u nás predstavujú tieto transplantácie necelé 4% všetkých obličkových transplantácií) vrátane preemptívnych transplantácií (pred dialýzou) a tiež rozvíjať program komplexnej transplantačnej liečby diabetes mellitus,” dodala hovorkyňa.

Autor: PK

Foto: archív redakcie