V ovzduší prevažuje peľ bylín a hlavne lipnicovitých tráv

Lena

V uplynulých dňoch opäť dominoval v ovzduší na celom území Slovenska  peľ bylín s prevahou tráv z čeľade lipnicovitých, ako aj málo alergizujúcej pŕhľavy. Peľ drevín bol ešte zastúpený nižšími koncentráciami peľu ihličnanov, gaštanu, agátu, bazy a lipy. Peľová sezóna ihličnanov z čeľade borovicovitých  skončila, ich peľ sa ale ešte vyskytuje v ovzduší, no len v nízkych koncentráciách.  Peľ drevín už celkovo nahradil  peľ tráv, ktorý už pár  týždňov trápi alergikov. V uplynulých dňoch zaznamenali najvyššie koncentrácie peľu tráv monitorovacie stanice  v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.  Najvýznamnejším peľovým alergénom ostávajú naďalej trávy.  V ovzduší sa vyskytovali ešte vyššie koncentrácie peľu  pŕhľavy. Z ďalších bylín to bol peľ skorocelu, mrlíkov a astrovitých bylín. Po lokálnych zrážkach a následnom  oteplení výraznejšie stúpli v ovzduší aj denné koncentrácie spór plesní“, uviedla k peľovej situácii RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR..

Predpovede na tieto a nasledujúce dni polinotikov (ľudí s peľovými alergiami) vôbec nepotešia. Aj keď peľová sezóna ihličnanov skončila a končí aj kvitnutie väčšiny drevín, dominanciu si udrží peľ bylín s najvýraznejšie zastúpeným peľom tráv z  čeľade lipnicovitých a pŕhľavy. Tieto budú dosahovať veľmi vysoké hladiny najmä na strednom a východnom Slovensku. Denné koncentrácie peľu tráv sú okrem počasia negatívne ovplyvňované najmä nedostatočným a nepravidelným kosením trávnikov v mestách. Vlhké a teplé počasie prispieva k nárastu denných koncentrácií spór húb (plesní). Denné hladiny peľu a spór ( hlavne Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium) v ovzduší budú lokálne ovplyvňované zrážkovou činnosťou.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com