V Spišskej Novej Vsi začala výstavba dvoch nových oddelení nemocnice

Doctors Hospital Corridor Nurse Pushing Gurney Stretcher Bed

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi dnes oficiálne začala výstavbu komplexu oddelení urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie. Ide o najväčšiu investíciu od vzniku nemocnice. “Jej cieľom je zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé Slovensko,” uviedol riaditeľ nemocnice Anton Hanušin.

Koncom mája 2016 by mali byť uvedené do prevádzky dve nové príbuzné oddelenia, oddelenie urgentnej medicíny a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti s 18 intenzívnymi lôžkami. Koncept, ktorý vychádza z pripravovanej nemocnice novej generácie v Michalovciach, by okrem nových priestorov mal zaviesť nové prevádzkové procesy minimalizujúce časovú stratu pri záchrane života. Vďaka pripravovaným zmenám by sa mali podľa riaditeľa výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom, infarktom alebo s porážkou na prežitie a na celkové uzdravenie. Predstavený koncept má uľahčiť prácu aj tímom rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci. Celkové investície do dvoch nových oddelení si vyžiadajú viac ako milión eur.

“Urgentnú medicínu považujeme za jednu zo sieťových priorít. Verím, že realizácia tohto projektu napomôže výrazne rozšíriť moderné urgentné príjmy po celom Slovensku,” vysvetlil generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s., Ľuboš Lopatka. Urgentný príjem je kritický bod, kde sa spája prednemocničná neodkladná starostlivosť s nemocničnou. “Musí to fungovať, žiaľ, na Slovensku nie je dobre fungujúcich urgentných príjmov mnoho. Pritom pre pacienta sú jednoznačne výhodou, záchranári nestrácajú čas pri jeho odovzdávaní do rúk špecialistov. V nemocniciach bez urgentných príjmov však často trvá aj niekoľko desiatok minút, kým sa nájde ambulancia, kde pacienta vyšetria,” zdôraznila oblastná riaditeľka Falck Záchranná Adriana Kilianová.

Pacientov na novom oddelení urgentnej medicíny ošetria prednostne podľa závažnosti ich stavu. To sa docieli zavedením tzv. triáže počas vstupného príjmu, teda triedením podľa závažnosti. Ku každému stupňu závažnosti bude priradený maximálny čas, dokedy má byť pacient definitívne ošetrený. Najakútnejšie stavy musia byť vyriešené okamžite alebo najneskôr do 10 minút, menej akútne stavy medzi jednou až dvoma hodinami. Na rozdiel od štandardného ošetrenia u lekárov z jednotlivých špecializácií, budú pacienti v opatere novovybudovaného tímu urgentnej medicíny.

“Na čase jednoznačne záleží. Za 10 až 15 minút pri krvácaní z veľkej cievy človek stratí až jeden liter krvi. Následky môžu byť fatálne. Som rád, že sme dostali šancu vybudovať v Spišskej Novej Vsi moderné oddelenia urgentnej a intenzívnej medicíny úplne po novom. Dobrá poloha nemocnice zabezpečí rovnomernú dostupnosť nemocničnej urgentnej starostlivosti pre pacientov z celého spišského regiónu. Hlavným cieľom je viac zachránených životov a celkové uzdravenie pri akútnych pacientoch,” konštatoval Hanušin.

Prínos druhého nového oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti spočíva podľa neho v tom, že hospitalizovaní pacienti sú umiestnení na modernej jednotke so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave a liečebnom postupe sa v prípade potreby vie dohodnúť multiodborový tím špecializovaných lekárov. Z nových 18 lôžok budú dve stavebne izolované a využívať sa majú pri pacientoch, ktorí sú infekční a pri ktorých treba eliminovať riziko rozšírenia nákazy.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com